Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Omstridt sekt fortsetter å henge ut tidligere medlemmer

Omtaler tidligere medlemmer som fordømte satanister og Judaser

Den nå mer enn tre år lange "krigen" mellom medlemmene av Elisabeth Elijha's kontroversielle "Messianske pinsevenn sekt" og forhenværende medlemmer og utstøtte ser ikke ut til å ebbe ut. Fredag postet et av sektens mest sentrale medlemmer nok enn video på You Tube med sterke angrep på det tidligere medlemmet Terra som på sin egen You Tube kanal, Public Warning, - har stått fram som avhopper fra den omstridte sekten. I videoen går Sylvester til krasse angrep både på Terra og det tidligere medlemmet Anthony som sekten har omdøpt til Kain.

Dere er evig fordømt

Det kristne evangeliet om Jesu frelsende gjerning har lite eller ingen plass i Amigthywind sektens hatefulle propaganda mot tidligere medlemmer. "Både du Terra og Anthony (Kain) er begge opprørere, er Antikrists agenter i krig med dem som følger Guds bud. (Det vil si Amigthywind medlemmene) "Anthony og Terra er begge "reprobates og spawn of Satan" fylt av legioner av demoner," sier Sylvester i sin 16 minutter video som åpenbart har til hensikt å sverte troverdigheten til sektens eksmedlemmer. "Terra, du har ingen unnskyldning for du vet at Anthony er en løgner fylt av legioner av demoner og som har solgt sin sjel til Satan, han er en mann som har gitt seg hen til seksuell perversitet og som bærer sjukdom i kroppen og som har ofret dyr til Satan for okkult makt," sier Sylvester og fortsetter: "vi vil minne deg på din fremtid som vil bli helvete og sjøen av ild for dere begge. "Det er blod på dine hender Terra, hø, messer Sylvester videre mens han advarer resten av kristensamfunnet på You Tube mot å la seg forlede av disse han omtaler som "reprobates, Spawn Of Satan og agenter for Antikrist.

En uhyggelig sekt

"Amigthywind sekten som ledes av  Elisabeth Elijha alias Sharon Sobczak er en av vår tids mest destruktive sekter og ved sin praksis med å henge ut tidligere medlemmers liv og levnet på You Tube begår sektens medlemmer grove tillitsbrudd. Ting som blir sagt og synder som blir bekjent i fortrolighet skulle ikke under noen omstendighet bli utbasunert offentlig og vi vil advare mennesker på det sterkeste mot å gi fortrolig informasjon om seg selv til medlemmer av Amigthywind," sier en kultekspert som har fulgt sektens aktivitet. "I introduksjonsfasen virker sektmedlemmene imøtekomne og vil gjerne be for deg, men husk at alt det du sier og gjør vil kunne bli brukt imot deg senere," advarer kulteksperten Søkelys har snakket med.

Terra, Anthony og Michael er alle eksmedlemmer av Amigthywind sekten

Svarer ikke med samme mynt overfor Amigthywind

Amigthywind medlemmet Sylvester alias "Yahsservant007" stygge angrep på de tre tidligere medlemmene Anthony, Terra og Michael blir ikke besvart med samme mynt av de tre tidligere "Amigthywind" medlemmene som alle er kommet ut av den kontroversielle sekten med troen i behold. Allerede innledningsvis i videoen setter Anthony tonen, selv om du taler ord og beskyldninger og hat mot oss tilgir vi deg, sier Anthony i den knapt 42 minutter lange videoen. "Du viser uforsonlighet, baksnakket oss, sprer sladder og alt dette er i følge Bibelen synd," sier Anthony som sammen med de to andre bekjenner Jesu navn over sine liv. "Sylvester, vi hadde tilgitt deg, forsøkt å legge det hele bak, men du fortsetter å angripe oss med påstander om at vi er evig fordømte, går til helvete osv," sier Anthony som etterspør kjærligheten i Amigthywind sekten. "Vi bekjenner at vi alle tre er syndere som trenger Jesu tilgivelse, - det finnes ikke en eneste rettferdig," fortsetter Anthony og viser til Guds Ord i Bibelen. "Selv om vi alle er syndere betyr ikke det at vi fortsetter å synde med forsett, men dersom vi faller omvender vi oss og søker til Jesu blod som renser for all synd," forklarer Anthony Van Cutsem i videoen nedenfor. Selv om de tre eksmedlemmene videosvar på Sylvesters anklagende video ovenfor inneholder en rekke stikk mot Amigthywind kulten og Elisabeth Elijha alias Sharon Sobczak såkalte "profetier" er det primært forsoning, tilgivelse og Guds Ord som preger den 42 minutter lange videoresponsen til de tre eksmedlemmene.

En forsonende ånd

Også i Michaels og Terra's respons på Sylvesters anklager er det primært en ånd av forsoning og tilgivelse som preger de unge eksmedlemmene. Selv om Sylvester har omtalt dem som både "reprobates og satanister" strekker de tre likevel ut en hånd til Sylvester og de andre sektmedlemmene. "Det eneste vi kan gjøre er å be for dere slik at dere får øynene åpnet slik at dere kan se at dere følger en falsk profet." "Vi tilgir dere selv om dere hater oss og nekter oss tilgivelse," slår de tre fast som avviser at man skal nedbe forbannelser over folk slik Amigthywind praktiserer," sier de tre unge eksmedlemmene.

En utstrakt hånd av tilgivelse

Selv om ordet "tilgivelse" knapt finnes i Amigthywind medlemmenes vokabular er det nettopp tilgivelse som er kjerneordet i de tre eksmedlemmenes budskap til sine tidligere sektbrødre. "Sylvester og Amigthywind, snu om, snu om, snu om! - Vi kan ikke det mange ganger nok til dere, vend om, snu om, for Herren kommer snart i ild og hvem kan stå i Hans nærvær og det er forferdelig å falle i den levende Guds hender og tilsist vil vi si til dere i Amigthywind: Må Herren velsigne dere, vi ber for dere, og spesielt for deg Sylvester, - du kan leve tilsynelatende hellig, du kan preke Guds ord og preke ditt og datt,  men hvis du ikke har kjærlighet i hjertet er Guds Ord ikke i deg, for Guds Ord er i kjærligheten og du skal refse din fiende med kjærlighet, og ikke ønske ødeleggelse over folk, men elske dem. Når jeg var i Amigthywind og var en YDSer (Yahs Demon Stompers) - så nedba jeg forbannelser over mennesker og gjorde alle disse ting, men jeg vet jeg er tilgitt for dette og forbannelsene jeg nedba er brutt i Yahushua (Jesu) navn," avslutter Anthony som syntes synd på sin tidligere venn som han ønsker det beste for. "Må Gud velsigne deg og din kone og må dine øyne ble åpnet slik at du ser sannheten om hvilke krefter det er som rår grunnen i Amigthywind," avslutter Anthony og hans to venner som alle har avlevert et tydelig kristent vitnesbyrd til medlemmene i Amigthywind sekten.

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.03.13