Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Bethel Church invasjon i Norge

Mener norske kristenledere at det er dette Norge trenger?

Den kontroversielle menigheten Bethel Church i Redding kan ikke akkurat sies å være opptatte av å forkynne Guds Ord og utleggelse av Den Hellige Skrift. Menigheten som nærmest blir nedrent av desperate norske pastorer og kristenledere som febrilsk jakter etter etter noe nytt, spennende og ekstremt som skal bringe "nytt liv" til menigheter som sliter med dalende oppslutning. Jesus som er Guds Sønn og ett av vesen med Gud Fader sa: "De Ord jeg har talt til dere er ånd og liv." På filmklippet overfor som er hentet fra den kontroversielle menigheten ser vi hvor sterk forførelsens makt er. Den unge mannen i hvit T trøye ser ut som om regelrett skal kaste opp og ser rett og slett ikke ut til å ha det godt. Dette er ikke et verk av Den Hellige Gud, men av massemanipulasjon eller i verste fall demonisk.

Ild tunell party i regi av Bethel Church

Den berømte "Fire Tunell" i regi av Bethel Church for ungdommene til å fremstå som "fjasete dårer", og normalt tenkende mennesker som ikke søker til karismatiske forsamlinger må ha drukket tett for i det hele tatt å kunne oppføre seg slik. Ikke rart at Andrew Strom, forfatteren av boken "The Kundalini Warning" omtaler dette som religiøs drukkenskap. Er det gjennom slik fjollete oppførsel at karismatiske pastorer og ledere ønsker å presentere Jesus Kristus og Den Hellige Gud til det norske folk?

Av samme ånd som Todd Bentley

De ny religiøse apostler mangler dømmekraft

Falske "apostler" som Bill Johnson, Che Ahn, John Arnott og Rick Joyner gav sin velsignelse til "vekkelsen" omkring Todd Bentley. Som kjent endte hele Todd Bentleys virksomhet i skandale og brakte skam over Guds navn, men dette så ikke ut til å anfekte den karismatiske bevegelsens falske apostler. I klippet nedenfor står falske profeter i kø for å spå over Todd Bentley,

"Ett fett om Gud eller forførende ånder står bak tegnene i Bethel Church"

"Er det deg Satan, ti stille og er det deg Gud, fortsett å tale" er den enkle men svært så ubibelske filosofien hos Bill Johnson.

"Sykdom og lidelser har ingen plass i Bill Johnson's virkelighetsforståelse"

"De som lærer at Paulus torn i kjødet var en sykdom, forkynner et annet evangelium" sier Bill Johnson som avviser enhver teologi som gir rom for menneskelig sjukdom og skrøpelighet. Noen hevder at Paulus torn i kjødet var en sjukdom tillatt av Gud, men dette er et annet evangelium," sier Bethel Church pastor Bill Johnson som også lærer at Jesus måtte bli født på nytt. Begrunnelsen for at Jesus måtte bli "født på ny" finner Johnson i det faktum at Jesus ble gjort til synd. Jesus ble med andre ord født to ganger, første gang av Maria som menneske, og andre gang i oppstandelsen som Gud, med andre ord ble Jesus født på ny.

 

Sunn forkynnelse eller tom underholdning?

New Age dans, hva er forskjellen?

"Profetisk dans i Bethel"

Fyllefest eller møte med Jesus?

 

"Bethel Church Hare Krishna way"

Medlemmer av Bethel Church i rytmisk ekstase og "tilbedelse" i noe som mest minner om en "New Age teknikk" hvor man til rytmisk tromming og med enkle gjentagelser som "mantra" tømmer sinnet og får følelsesmessig utladning.

Rytmisk tilbedelse i Hare Krishna

Også i Hare Krishna er kombinasjonen "dans og tilbedelse" en effektiv måte man anvender for å tømme sinnet og som gir en sterke følelsesmessig eller "åndelig" opplevelse. Både Bethel Church, trosbevegelsen og New Age har det til felles at de tilbyr opplevelsesreligiøsitet hvor man vektlegger opplevelse fremfor forkynnelse av Guds Ord som mange opplever som "kjedelig". Moderne religiøsitet har mye til felles med ekstremsporten hvor utøverne søker å få et "kick".

Fremkaller religiøs ekstase ved ekstrem tromming i Bethel Church

Hare Krishna drums and worship

Også i sjamanismen trommer man fram religiøs ekstase

Mer tromming til åndenes ære

Dette er og en Jesus trip i Bethel Church?

Hva er egentlig Bethel Church? Først har man en rekke religiøse fenomener som minner mest om New Age, Hare Krishna eller Sjamanisme. Videre gulldrøss fra ventilasjonsanlegget i "kirken". Så har man den såkalte "Fire Tunell" som fremkaller religiøs ekstase og får ungdom til å se ut som de vil kaste opp. Utover dette har vi en kirke som tilber en "hjemløs nasareer på søndagene men som bruker ukedagene eller til å fordrive hjemløse fattige ( i samarbeid med politiet)  bort fra et område de opplevde som trygt og fredlig. Tilsist har vi en pastor og "apostel" som forkynner trosbevegelsens healing teologi og videre at Jesus vår frelser måtte bli født på ny. Hva slags religion er egentlig i Bethel Church Redding, og er det dette norske pastorer og kristenledere innbiller seg vil gi liv og vekkelse til et frafallent land? Ikke i ett eneste av disse videoene var Den Hellige Ånd tilstede og det er intet i dette her som leder mennesker til "overbevisning om synd, rettferdighet og dom. Alt vi ser er teknikker og metoder anvendt for å bringe en følelse av Guds nærvær eller en "åndelig atmosfære" som leder mennesker bort fra den sanne Kristus Jesus.

"Disse er falske profeter som skyver mennesker til helvete"

"Disse er falske profeter som leder mennesker til fortapelsen og dette er en viktigere sak enn selv abort," sier Phil Johnson som er administrerende direktør for "Grace To You" i samtale med "Wretshednetwork"

 

 

Sist oppdatert: 08.02.13