Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

En dårskapens forførelse finner et knippe tilhengere

Denne mannen er blant dem som hevder at bibelen er dyrets merke

"Bibelen og dem som følger den er alle et ofre for djevelens forførelse og er på vei til helvete og sjøen av ild." Dette er blant påstandene som blir framsatt av en liten gruppe troende som bruker nettet og You Tube til å proklamere det absurde budskapet om at Bibelen i realiteten er "dyrets merke" omtalt i Johannes Åpenbaring  kapittel 13. Harland Hoy forfatter av boken "The Bible Is The Mark Of The Beast" promoterer både en You tube kanal og en nettside: http://www.the-bible-is-the-mark-of-the-beast.com/ som hevder tesen om at Bibelen egentlig er "dyrets merke" og at millioner av kirker og kristne er forført av Satan til å følge Den Hellige Skrift. I en rekke videoer blir sanne "Holy Ghost folk" oppfordret til brenne eller rive i stykker Bibelen som Harland Hoy og hans likesinnede hevder er blitt en forføreriske avgud, - en avgud som vil sende millioner av bibel troende kristne i helvete.

Fått noe oppmerksomhet

Den religiøse villfarelsen til Harland Hoy og en figur som kaller seg Chace Jester har fått relativt mye oppmerksomhet på You Tube. Søkelys har sjekket ut et titalls You Tube kanaler som promoterer dårskapen og bare de ti kanalene har mer enn 2500 abonnenter og til sammen har innpå 1,4 millioner mennesker sett de mange videoene som er publisert av disse selvutnevne "Holy Ghost" folka som har gjort seg til talsmenn for den absurde ideen.

Et ubeskrivelig hat til Bibelen

De mennesker som har latt seg besnære av tanken om at Bibelen skal være "dyrets merke" nærer et sterkt hat til bibelboken og kristne som fastholder troen på at Bibelen er Guds skrevne ord også til vår tid. Harland Hoy bok som kan kjøpes via Amazon har i følge dem som har lest den 60 sider lange boken null verdi. "Hvis jeg hadde kunne gi boka 0 stjerner hadde jeg gitt den det," skriver R Walker som omtaler det hele som ren blasfemi for dem som tror på Jesus Kristus. "Les heller Bibelen," skriver en annen som har lest Harland Hoy's teorier.

Oppfordrer folk til å brenne eller rive i stykker Bibelen

Mens den kristne kirke har kjempet utrettelig for å spre Bibelen til flere og flere mennesker over hele jordkloden, - enkelte med livet som innsats, er "The Bible Is The Mark Of The Beast folka" i full gang med å forsøke å rive ned det kristen misjon har oppnådd. I disse kretsene blir Bibler revet i stykker eller brent i "Den Hellige Ånds navn" som tilsynelatende hater Guds skrevne ord.  Det var blant annet med tanke på disse at apostelen Paulus til sin unge venn Timoteus skrev følgende: "Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem."  2Tim 4:2-3 Tilhengerne av ideen om at bibelen er dyrets merke mener videre at alle kristne som tror og følger Guds Ord allerede har tatt "dyrets merke" og videoen nedenfor kan illustrere hvor dypt hatet til Bibelen sitter i disse "Holy Ghost" folka. "Jeg hater Bibelen like hardt som jeg hater Satan," sier Chase Jester mens han i åpenbar aggresjon river i stykker et eksemplar av Guds Ord.

At Bibelen skal være dyrets merke er latterlig

Den absurde og latterlige ideen om at Bibelen skal være "dyrets merke" har møtt noen motforestillinger og debatt i det kristne miljøet på You Tube. Utrolig nok finnes det noen som faktisk helt og fullt tror på dårskapen som blir formidlet av blant annet denne You Tube brukeren. Ideen til Harland Hoy og hans tilhengere er at bibelfortellingene i Det Nye Testamentet tilhører den gamle pakt og det nå kun er Den Hellige Ånd  den troende skal være opptatt med. Kristne som med Bibelen i hånd skulle ønske å korrigere feilaktig lære eller praksis blir møtt med total avvisning gjerne anført av noen gloser om at Bibel -troende må omvende seg eller gå fortapt. Både ildsjøen og den evige ild venter kristne som ikke vil vende seg bort fra Bibelen. " Ta med deg en bibel til en kirke og riv den i stykker og hvis du ikke greier å rive i stykker Bibelen er du under Dyrets makt," skriver Harland Hoy i en kommentar til den kristne brukeren "Clothed By Grace" som publiserte et video svar til den forskrudde ideen at Bibelen er dyrets merke. I videoen nedenfor kan du se hvordan den unge You Tube brukeren "Clothed By Grace" reagerer på denne dårskapens forførelse, som rett ut sagt er latterlig og uten rot verken i Guds ord eller kristen tradisjon.

La ingen bedra dere!


Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.
Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. 2Tess 2:10-12

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 2Tim 4:1-4

Av Søkelys 12/5-13

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.05.13