Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Bill Johnson - falsk lærer og forfører?

Bethel Church pastor Bill Johnson som også blir titulert som apostel innenfor den bevegelsen som ofte blir omtalt som "den tredje bølge" blir kalt både falsk profet, falsk lærer og ikke minst forfører. Den karismatiske pastoren som nærer stor respekt i deler av den karismatiske bevegelsen har også rukket å bli populær blant norske kristenledere som i tur og orden valfarter til Redding for å få del i siste skrik av hva Gud gjør i tiden. I denne artikkelen skal vi se litt på hva slags lære Bill Johnson promoterer og hva slags åndelig mat som serveres i regi av den omstridte forsamlingen.

"Kingdom Now"

Et sentralt punkt i Bill Johnsons teologiske virkelighet er tanken om at Gud i de siste dager skal reise opp en religiøs elite som nær sagt skal dominere verden, samfunnet og agendaen i de siste dager.

Kingdom Nå teologi er en teologisk strømning innenfor den karismatiske bevegelsen i protestantisk kristendom, hovedsakelig i USA. Kingdom Now talsmennene tror at Gud mistet kontrollen over hele verden til Satan da Adam og Eva falt i synd i Edens hage.

Teologien går ut på at Gud prøver å gjenopprette kontrollen  (som Kingdom Now" teologene mener han har mistet) over verden ved å utplukke eller utvelge en spesiell gruppe av troende, nærmest en elite, en Joels arme eller hær som vil overta makten og innflytelsen i samfunnet, i de sosiale institusjoner så som regjering og rettsvesen og at disse gjennom Guds elitestyrker vil bli lagt under Guds autoritet.

Ideen går ut på at hver eneste troende er kontrollert av Den Hellige Ånd og at disse på lik linje med Jesus, har all makt i himmelen og på jorden. Med andre ord har denne eliten makt og autoritet til å tale til eksistens ting som ikke er til og på den måten i tro bringe frem kongedømmets tidsalder.

Blant de mest kontroversielle grunnsetningene i denne teologien er troen på at det sekulære eller ikke-kristne samfunnet aldri vil lykkes. Derfor vil Kingdom Now teologien så langt det er mulig være knyttet sterkt opp mot det samfunnet man ønsker å innta for Kristus. Mennesker som er påvirket av denne teologien forsøker derfor å komme i posisjon i det politiske liv og samfunnet ellers.

Først, er ideen om at Gud har "mistet kontrollen" helt latterlig, spesielt kombinert med ideen om at han trenger mennesker til å hjelpe ham å gjenvinne kontrollen. Han er den suverene Herre over universet, komplett, hellig og perfekt i alle hans gjerninger. Han har full kontroll over alle ting, -fortid, nåtid og fremtid, og ingenting skjer utenfor hans suverene vilje. Alt går i henhold til hans guddommelige plan og hensikt, og ikke ett molekyl beveger seg på egen hånd.
"For Herren, hærskarenes Gud har besluttet det, og hvem gjør det til intet? Hans hånd er det som er utrakt, og hvem kan vende den bort?"

Den teologien Bill Johnson og hans "apostel" kompiser med sin "apostoliske salvelse" forfekter gjør i realiteten Gud svært liten. I stedet for en stor Gud fremhever man en elite av "spesielt salvede" som Gud har gjort seg avhengig av. Blant annet menn som Todd Bentley, Bill Johnson, Che Ahn, Rick Joyner, Peter Wagner, John Arnott og Bob Jones. En rekke av disse selvutnevnte "apostlene" har ved flere anledninger besøkt norske menigheter og ikke minst Oase bevegelsen som har overtatt rollen som hovedimportør av religiøs galskap til Norge.

"The born again Jesus"

Ideen om at Jesus måtte bli født på ny er en tanke vi finner blant annet i undervisningen til den avdøde trosforkynneren Kenneth E Hagin. Kenneth Hagin som blant annet var inspirert av tankene til den kristne okkultisten Essek William Kenyon (som du kan lese mer om her)  fremmet synet om at Jesus måtte bli født på nytt. Basis for ideen finner man primært i trosbevegelsens kontroversielle og ofte fortiede lære om at Jesus døde åndelig, gikk til helvete som Satans fange og "ble gjort til ett med Djevelen i åndelig død". Mer om denne forførende lære kan du lese her. Også Bill Johnson som hevder seg å være "apostel" er på ville veier når han ansporer tilhengerne til å tro at Jesus ble født på ny. Mer om dette kan du se i denne videoen


Den tredje bølge

Den tredje bølge som i realiteten innebærer religiøst galskap og klovneri er et begrep som ble innført i den karismatiske gren av kristenheten som en følge av Toronto fornyelsen, vekkelsen i Pensacola og ikke minst galskapen omkring Todd Bentley og Lakeland.  I videoen nedenfor kan du se fjorårets Oase gjest Che Ahn motta "Branhamsalvelsen" eller Kundalinikraft under Todd Bentley "vekkelse i Lakeland" i 2008. Som kjent endte Lakeland forførelsen i skandale da offentligheten ble kjent med Todd Bentleys utsvevende liv.

 

 

Sist oppdatert 22.02.12