Tø 
 Søkelys

                                                           


  Tilbake
   

 Livets Ord tar avstand fra Merck og hennes forkynnelse at de troende er gudar

 Tar avstand fra læren om at mennesker er Guder

Ulf Ekman og Livets Ord tar avstand fra "ni er gudar" forkynnelsen som ble introdusert for trosbevegelsen på slutten av 1980 tallet.

    Læren om at de troende "er gudar" ble introdusert på Livets Ord på slutten av 1980 tallet gjennom forkynnere som Bobbie Jean Merck og i bøker av blant annet Essek William Kenyon og Kenneth Hagin.

På flere kassett band Søkelys besitter gjentok Merck en rekke ganger utsagn som i realiteten betydde at hun hevdet at den troende er "gudar" om enn med liten "g". Les artikkelen fra Søkelysarkivet her

Livets Ord tar avstand og benekter å stå for "Ye are gods"

Imidlertid har mye skjedd med Livets Ord siden 1980 og 1990 tallet og dagens Livets Ord fremtrer som en betydelig mindre kontroversiell enn tidligere, borte er mye av det som ble oppfattet som ekstremt og når det gjelder holdningen Livets Ord formelt tar til det som skjedde under kampanjen med Merck sier Livets Ord pastor Svante Rumar at menigheten "varken tror eller förkunnar att ”vi är gudar”.

Imidlertid innrømmer pastor Rumar at selve hendelsen har funnet sted i motsetning til hva Magazinets tidligere norske redaktør Vebjørn Sellbakk sa i 1991. I en E post skriver Pastor Svante Rumar at forkynnelsen om dette var noe som en gjestetaler brakte med seg: " Detta är något som talades vid ett enda tillfälle av en gästande talare. Om jag inte missminner mig tror jag faktiskt att hon sade: ”You are little gods."  Imidlertid spiller nok hukommelsen pastor Rumar et puss her for ordlyden fra talen var ikke til å ta feil av. Det som i hvert fall er åpenbart er at Livets Ord nå på ingen måte ønsker å identifisere seg med den slags kontroversielle utspill med utsagnet "Det har i vilket fall aldrig upprepats"  og sett på bakgrunn av den positive utviklingen i Livets Ord tror vi på Rumars utsagn at dette er noe Livets Ord aldri har stått for.

Lydklippene fra den kontroversielle talen kan du høre nedenfor

Lydklipp 1     Lydklipp 2   Lydklipp 3


Gledelig utvikling

At Livets Ord i Uppsala nå tar avstand fra mye av 1980 tallets kontroversielle utspill og forkynnelse er et stor og viktig skritt i riktig retning. Fra tiden da det stormet omkring dette var temperaturen høy og oss som var Livets Ord kritikere leitet med lys og lupe etter kontroversielle utsagn i bøker, talekassetter og publikasjoner som kom fra Livets Ord og trosbevegelsen. Selv om det sannsynligvis finnes litteratur utgitt av trosbevegelsen som kan virke kontroversiell for oss som ikke lenger tilhører trosbevegelsen er det likevel gledelig å kunne konstantere en tilnærming på flere områder og det er også åpenbart at kanskje tidene nå er kommet for å la sverdene ligge når det gjelder de sterkeste konfrontasjoner med trosbevegelsen. I min tid med TB var dette en ny bevegelse i Norge og Norden og ønsket om å være radikal for Jesus lå nok sterkt på våre hjerter. Kanskje dette ønsket om å være superradikal overskygget for visdom og skjønnsomhet. Uansett er det med stor tilfredshet at vi kan konstantere at Livets Ord formelt tar avstand fra deler av sin tidligere praksis.

Kjell Andersen

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 
|
Sist oppdatert: 13.01.09