Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Harland Hoy i E post til Søkelys

"Kan du ikke rive i stykker Bibelen er du ikke frelst"

"Å ha tro på Bibelen gjør at du blir delaktige i de pedofiles misbruk av små barn fordi du gir autoriteten til den boka onde mennesker skjuler seg bak for å gjøre sine ugjerninger," skriver forfatteren av boken "Bibelen er dyrets merke" i en e post til Søkelys. Harland Hoy utgav i november en bok med tittelen "Bibelen er dyrets merke" og i e posten går han kraftig ut mot Bibelen og alle som tror at Skriften er Guds hellige Ord. "Hvis du ikke klarer å rive i stykker Bibelen er du rett og slett ikke frelst men bundet av en satanisk demon som har brukt Bibelen til å forføre mennesker over hele jordkloden," skriver Harland Hoy i sin lite hyggelige e post til Søkelys.

"En avgud"

"Ved å tro på denne avguden bryter du den nye pakt om å ha tro på den levende Jesus gjennom Den Hellige Ånd som er Guds Ord," skriver Harland som understreker at troen på Bibelen diskvalifiserer mennesker bort fra frelsen. "Bibelen er bare historie uten noen som helst form for autoritet, og er ikke noe annet enn et Satans redskap for å holde mennesker i bånd og under kontroll slik at de ikke skal komme inn i Åndens frihet," skriver Harland Hoy videre. "Satan har anvendt Bibelen til å forføre verden, og dersom du tror på og memorerer den har du dyrets merke i panna, og dersom du lever etter Bibelen har du dyrets merke i høyre hånd," skriver Hoy og fortsetter: "Dersom du sier å kjenne Gud ut fra å ha lest eller hørt bibelforkynnelse er du bedratt og din tro vil feile."

Kan du ikke gjøre dette er du ikke frelst

Å brenne Bibelen offentlig eller å rive den i stykker offentlig i kirken er for Harland Hoy og co det viktigste beviset på at man er frelst, og dermed er man en del av det som omtales som "Holy Ghost Peopel." Både brenning av Bibelen eller en offentlig rivning av Guds Ord er for Haland Hoy og hans likesinnede det optimale beviset på at man er blant de eneste sanne troende og fylt av Den Hellige Ånd. "Dersom du ikke er i stand til å rive Bibelen i stykker er du underlagt Dyrets autoritet og bærer dyrets merke," forklarer Harland Hoy.

"En utfordring for dem som tilber bibelen"

"Dette er en utfordrende tid for alle dem som tilber bibelen og disse må omvende seg fra sin avgudsdyrkelse," mener Harland Hoy og hans tilhengere som stadig spytter ut nye videoer hvor den absurde forestillingen promoteres. I følge Harland Hoy var keiser Konstantin det første dyret omtalt som er omtalt i Johannes Åpenbaring og den engelske King James fra 1500 tallet var det andre dyret. (Som kjent er King James oversettelsen oppkalt etter denne kongen) - Dette andre dyret fikk i følge Harland Hoy kontroll over millioner av mennesker som ble påført dyrets merke ved å gi Bibelens 66 bøker kontroll over seg selv. "Bibelen som også omtales som "dyrets bilde" ble gitt makt til å kunne tale (gjennom prester og predikanter som forkynner et "så sier Herren" ved hjelp av tekster fra bibelen) og dermed mener man at Åpb.13,15 "Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes," er blitt oppfylt.

"Don't belive it, please, please, please"

Selv om nedslagsfeltet for slik dårskap vil være temmelig begrenset finnes det likevel mennesker som er blitt forført av Harland Hoy og Chase Jesters tankegods. En av dem som har publisert et videosvar på You Tube er den 22 år gamle Robert fra Storbritannia som oppfordrer folk til å lese bibelen fremfor å lytte til Harland Hoy's latterlige teori.

Av Søkelys 13.05.13