Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Obama stolt over fadesen

"Har fått Jimmy Carter til å fremstå som en sterk president"

Hussein Obama uttalte søndag at han er fornøyd med resultatet av å bli utmanøvrert og stilt på sidelinjen i Syria konflikten. Dette er nok egentlig også sannheten for som vi slo fast allerede den 22 august er det lite trolig at Vesten eller USA kommer til å gripe inn militært i konflikten. Hele Midt-Østen har forstått og erkjent at USA nå ledes av en "pompous fool" eller en "wimp" som faktisk er fornøyd med å la seg ydmyke av Russlands Putin og Syrias Assad. "En israelsk kommentator slår fast: "Det Obama egentlig sier er følgende: "I have ceded U.S. domination to Russia (and China) I have also single handedly made Jimmy Carter look like a competent and powerful President. I have also damaged my legacy just so I would not have to deal with Iran in an effective manner. Yeah me! Oversatt til norsk betyr det: "Jeg har avstått USAs innflytelse til Russland og Kina, og jeg har på egen hånd gjort at Jimmy Carter i ettertid fremstår som en kompetent og mektig president, Jeg har også skadet mitt ettermæle slik at jeg ikke kan håndtere Iran på en effektiv måte, Ja, det er meg".

Har helt klart svekket seg selv

Også avisen Aftenposten slår fast at Obama nå er sterkt svekket og at de to store seiersherrer i konflikten er Assad regime og Putin. Etter all tom krigsretorikk takker nå Syria Russland for seiern som gir dem mandat til å fortsette krigen. Selv om Syria nå må oppgi deler av sitt kjemiske arsenal har mye blitt forflyttet til Irak og Hizbollah sier ulike etterretningsorganisasjoner i Midt-Østen. "Vladimir Putin, "Vlad the Terrible", "Tzar Vlad" eller "Butcher of Grozny" har fått Hussein Obama til å fremstå som den største idiot. "Han har vist verden at USA ikke er noe annet enn en papirtiger med mange våpen men ingen skikkelig leder.  Ethvert land som er truet av "onde" krefter må nå innse at de på på egen hånd. Den store "Leader of the Free World" har
uttalt at "USA er ikke lenger er verdens politimann og at hans "røde linjer" er skrevet med blekk som forsvinner. Selv om Netanyahu og Jerusalem under dagens samtaler med Kerry vil holde en god diplomatisk tone,  er det likevel ikke tvil om at Netanyahu endelig har forstått at de i Obama ikke lenger har en reell partner i møte med den kjernefysiske trusselen fra Iran. Søndag uttalte den israelske statsministeren at vi er midt i et regionalt jordskjelv i en størrelse som ikke har vært siden statens Israels tilblivelse i 1948." Med bruken av kjemiske våpen i Syria ble Hussein Obama's lederskapsevner satt skikkelig på prøve, og i likhet med Europa feilet han i testen. Israel står nå alene og dette må Netanyahu forstå. En svekket Obama kommer aldri til å angripe Iran, og dersom Israel virkelig vil forhindre at Iran skaffer seg atomvåpen må Israel ta skjeen i egen hånd. Hussein Obama er ute av stand til å gripe inn overfor Syria hvor dødstallene vil fortsette å vokse og det er bare et tidsspørmål før dette masseslaktet har tatt livet av 200 000 mennesker.

Gir blaffen i Israel, vil helst spille golf

På tross av amerikansk retorikk som sier det motsatte er det ikke tvil om at Hussein Obama dypest sett blåser en lang marsj i de israelske bekymringene over Iran. "Obama kommer neppe til å gjøre noe med Iran så sant det ikke går utover hans kvalitetstid på golfbanen," skriver en kommentator ironisk og det er kanskje også dette enkelte i den israelske regjeringen begynner å forstå. Også statsminister Netanyahu har tatt inn over seg at han har kastet bort fire år på en politikk som har vist seg å være en blindvei. Selv om Netanyahu i en felles pressekonferanse med John Kerry understreket at "Iran må ta inn over seg at det internasjonale samfunnet er kritiske til Irans atomvåpenprogram," har Iran fint lite grunn til å ta Netanyahu og Kerry's ord på alvor. Hussein Obama har for all verden vist at han kun er en pratemaker som ikke er i stand til å ta nødvendige avgjørelser.

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.09.13