Søkelys

                                                           


  Tilbake
   

Informasjon

Søkelys er et kristent nettmagasin som har til hensikt å belyse religiøse villfarelser og profetiske hendelser. Mye av det som rører seg innenfor den kristne kirke i våre dager som ofte kalles "fornyelse" eller vekkelse er i realiteten ikke annet enn frafall og forførelse. Vi ønsker i likhet med mange andre å advare mot det vi oppfatter som usunne trekk med de nye karismatiske retningene.

Svært mye av det som i dag bringes til torgs av "vekkelser" og religiøse "bølger" fremstiller en kristendomsform som minner mest om galskap og klovneri. Mennesker som er fremmede for den kristne tro blir skremt av det de ser fra moderne kristne møter.

Kan det ikke tolkes som galskap når mennesker ligger skrikende på gulvet og gjør forvridde kroppsbevegelser? Svært mye av det som skjer under dagens vekkelser har mer til felles med psykoterapi enn levende kristendom. Gjennom å utgi Søkelys ønsker vi rett og slett å fortelle folk at ikke alle kristne har latt seg gripe av det "religiøse madness" som har grepet om seg blant mange troende i vår tid.

Selv den kristne dagsavisa Dagen/Magazinet omtaler mye av det som skjer som "seanser" og vi tror det er nødvendig å nettopp fortelle verden at Jesus er annerledes!

Den Kristus vi møter i bibelen skapte ingen karismatisk sekt preget av latter, hundeglam og andre av de fenomenene man møter blant det moderne "vekkelsesfolket".

Vi lever i alvorlige og profetiske tider og mye av det som i dag skjer i verden og samfunnet er omtalt i Guds Ord om tegn på at Jesus kommer tilbake igjen. Både krig, jordskjelv og det finansielle kaos vi ser i vår tid er fenomener som er omtalt i det profetiske ord, og det samme er også religiøst frafall og villfarelse!

Vi lever også i en tid som er preget av mye nød og smerte og over hele verden er det millioner på millioner av mennesker som lider enten fysisk eller psykisk. Mennesker er traumatisert av vonde hendelser i livet og vi blir ofte gjennom dødsannonser påminnet om at livet slett ikke alltid er lett å leve. For mange ble livet rett og slett for tungt og derfor kan vi så avgjort slutte oss til hva David Wilkerson sa i Moskva:   "Det er ikke tiden for latter, men heller for gråt."

Redaksjonen

 

Søkelys er et nettmagasin på tradisjonell evangelisk grunn på en felleskristen plattform med hovedvekt på klassisk kristendom slik vi møter den blant kristne som setter Guds Ord høyest. Vårt ståsted er alt fra et luthersk bedehusmiljø til tradisjonell pinsekristendom kjemisk renset for manipulerende karismatiske fenomener. Imidlertid holder Søkelys fast på at anvendelser av nådegaver slik vi møter dem omtalt hos Paulus i 1.korinterbrev kapittel 12-14 er en rett kristendomsforståelse. Som nettmagasin fastholder vi troen på den ene treenige Gud og vår kristendomsforståelse kan godt sammenfattes med ordlyden i de oldkirkelige trosbekjennelsene.

Bidragsytere: På grunn av deler av vårt arbeids karakter og arbeid med blant annet sekter og sektofre vil en rekke av våre saker stå usignerte. Dette gjør vi dels av hensyn til de sektofre som tar kontakt med oss og videre har vi til tider folk fra Søkelys som jobber på innsiden av tvilsomme religiøse bevegelser. Ansvarlig eier av nettstedet er Kjell Andersen

 
Sist oppdatert: 27.03.10