Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Iran vil få atomvåpen dersom ikke Israel tar affære

Vi vil ikke gi opp en tøddel av vårt atomprogram

President Obama's retrett over Syria konflikten er svært gode nyheter for Iran. For Israel og Netanyahu samt Gulf-statene er Obama administrasjonens vakling "bad news", virkelig "bad news" fordi den avdekker at ingen i Midt-Østen kan føle seg trygg på forsikringer fra den nåværende administrasjonen. En av dem som har slått gevinst på vinglingen man ser i Washington er irans president, Hassan Rouhani kunngjorde tirsdag at Iran ikke kom til å oppgi en tøddel av sitt kjernefysiske program som Israel og Gulf-Statene frykter er miliært. Israels statsminister Benjamin Netanyahu må leve i sin egen verden dersom han virkelig tror at USA vil gripe inn militært for å stanse Iran. Alt Obama vil gjøre er det han er flinkest til, spille golf og komme med tomme retoriske trusler som ikke fører til noe. "Skal Iran stanses må det gjøres snart ellers vil det bli forsent," sa USAs tidligere FN ambassadør John Bolton nylig. "Obama er ikke en gang i stand til å finne støtte i kongressen for et ynkelig angrep på Syria, og det finnes på ingen måte noen mulighet for at han vil få nok stemmer til et angrep på Iran, Israel må nok gjøre jobben selv," slår en leser fast i en israelsk avisdebatt om temaet.

Ta lærdom av Syria

Etter at Syria nå vil slippe unna med ett gult kort for å ha overtrådt Obama's "røde linje" ved sine bruk av kjemiske våpen, har Israel og Netanyahu ingen grunn til å forvente at Det Hvite hus vil ta i bruk militærmakt for å forhindre at Iran utvikler atomvåpen. Det store spørsmålet de pro-vestlige regimene i Midt-Østen må stille seg er hvorvidt Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommer til å følge opp de "røde streker" Israel har satt seg. Så langt har Netanyahu i blind lydighet valgt å gå i tospenn med Obama omkring den kritiske situasjonen i regionen, noe som verken har forhindret eller bremset Irans kjernefysiske ambisjoner. Bitre israelske tunger har mange ganger understreket at Netanyahu motvillig og med litt surmuling pleier å følge de ordre som kommer fra "guden" i Det Hvite hus. Etter Obama's siste utenrikspolitiske megaflause over Syria bør det israelske lederskapet i hvert fall finne frem de planer Israel selv måtte ha laget om et solo angrep på Iran. "Det nytter lite å se til Washington etter hjelp så lenge presidenten der heter Hussein Obama. En av dem som sterkest har påpekt nødvendigheten av å stoppe Iran er John Bolton, USAs tidligere FN ambassadør.

I et Fox intervju avslører Bolton det vi alle vet, nemmelig at Det Hvite Hus, EU og Vesten har gått i den fella og tro at Irans nylig valgte president er seriøs når han snakker om forhandlinger. I ti år har Iran anvendt snakk om forhandlinger for å kjøpe mer tid, sier Bolton og fortsetter: Dette er tid som er anvendt for å overvinne tekniske utfordringer på vei mot atomvåpen. For ti år siden var Irans nåværende president sjefsforhandler og han har skrytt av hvordan han brukte forhandlinger for å lure seg til mer tid. Israel frykter med rette at USA og Europa igjen lar seg trikse. "srael vil foretrekke at USA tar det tøffe valget om å anvende militærmakt mot Irans kjernefysiske program, men jeg ser ikke noen som helst mulighet for at president Obama vil gjøre det, og det er derfor Netanyahu påminner alle om at Israel er i en annen posisjon. De har svakere militær kapasitet, og bekymrer seg nok for at dersom ikke de selv gjør det, eller USA gjør det, så vil Iran få atomvåpen," sier Bolton til Fox news. På spørsmål om hvor sannsynlig det er at Israel tar egne militære grep svarer Bolton følgende: "Israel har to ganger tidligere angrepet kjernefysiske installasjoner på fiendtlig territorium, i Irak i 1981 mot Saddam Hussein, og også mot en Nord-Koreansk reaktor i Syria i 2007. Det er ikke tvil om at Israel anser et atomvåpen utrustet Iran som en eksistensiell trussel, - og det er en viktig inspirasjon," sier Bolton som legger til at "Iran ikke bråhaster med å lage en bombe, men at man jevnt og trutt bygger opp dyp og bred kapasitet, slik at de kan produserer dusin på dusin med atomvåpen når de først bestemmer seg for å krysse linjen.

Israels forsvarsminister sier han har lært leksen

"Vi kan kun stole på oss selv"

Obama's klovneopptreden i situasjonen omkring Syria har helt åpenbart fått alle alarmklokker til å ringe i Jerusalem. "I tåken som dekker Midt-Østen, må vi innse at vi utelukkende kan stole på oss selv, g vi må bygge en hær som vil avskrekke enhver fiende," sa Moshe Yaalon onsdag etter at Russland nå får gjennomslag for sin plan om å plassere Syrias kjemiske våpenarsenal under internasjonal kontroll. I ukene og månedende som kommer må vi forvente en opptrapping i Israels språkbruk overfor den uavklarte situasjonen med Iran og det store spørsmålet er ikke lenger om USA kommer til å angripe Iran for å forhindre at de skaffer seg atomvåpen, men heller om Netanyahu og hans indre sikkerhetsledelse er menn nok til å følge opp sine trusler og røde linjer. Randy Furco er blant dem som ser konsekvensene av Obama's klovneri og skriver følgende: "Aldri tekk en rød linje og la fienden krysse den...for deretter å øa dem "forhandle" om konsekvensene. Jeg håper Israel husker dette nå som Iran nærmer seg den røde linje."

Tror ikke Israel våger angripe

Benjamin Netanyahu's stadige alarmering om trusselen fra Iran gjør ikke lenger inntrykk på verken Washington eller Teheran. Også blant mange israelere eksisterer det en dyp mistro til om Netanyahu egentlig mener alvor når han snakker om "røde liner" og Iran. Også i Teheran har man merket seg at israelerne primært lener seg på at Washington skal handle og derfor føler man seg også rimelig trygg på at israelerne med sin begrensede kapasitet ikke våger å sette i gang ett angrep på egen hånd. Teheran har i likhet med Damaskus og Hizbollah også merket seg hvor lett den amerikanske administrasjonen lar seg dirigere av skiftende omstendigheter samtidig som den folkelige  opinion både i USA og Europa er i mot nye militære engasjement i Midt-Østen. Den folkelige motstanden mot en militær inngripen i Syria konflikten demonstrerer med all tydelighet at Vesten blåser langt i om mennesker blir gasset i Syria. Europere og amerikanerne er tydeligvis blitt så moralskt avstumpet at 120 000 døde ikke lenger gjør inntrykk, med mindre de er palestinere. Hvis Israel forventer ett folkelig engasjement i Vesten for deres sak overfor Iran tror jeg israelerne må vente lenge og forgjeves. Mange i Vesten har åpenbart adoptert samme holdning til jødene som manifisterte seg gjennom James Baker (tidligere amerikansk utenriksminister) som skapte bruduljer med sin famøse "Fuck the Jews" uttalelse som falt under en privat samtale. Også Hussein Obama skapte bruduljer i Israel med sin famøse uttalese om statsminister Netanyahu somble tapet uten at han og den tidligere franske presidenten var klar over det.

Av Kjell Andersen

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.09.13