Tø 

 Søkelys

                                                      Søkelys mener


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Et mørke vil senke seg over Libya

Fredsprisvinner Obama og Nato har blod på hendene ved å hjelpe islamister til makten i Libya

Den kristne minoriteten i Libya bør så avgjort planlegge et exodus fra landet nå som ytterliggående islamister er i ferd med å overta det oljerike landet. I Libya finnes det nå ca 110 000 kristne, fortrinnsvis koptere, katolikker og en mindre gruppe anglikanere og disse bør komme seg ut før det er for sent.

Av Kjell Andersen

De ca 110 000 kristne i Libya bør gjøre det samme som de ca 38 000 jødene som bodde i landet inntil 1951 og 1956 gjorde, nemmelig å rømme og årsaken er innlysende. Hussein Obama og hans lakeier i Nato har gjennom å støtte de nye makthaverne vært med på å fremme ekstrem islam og sharia lovgivning i landet som tidligere var relativt vestlig orientert. Det er et alvorlig tankekors at man i Afghanistan og dels også i Irak fører en blodig krig mot Al Qaida mens man samtidig har kjempet side om side med dem i Libya for å få avsatt en diktator som de for knapt et år siden hadde partyer med. Selv om Muammar Gaddafi på ingen måte var noen drømmeleder målt med vestlige øyne var han likevel en mann vesten kunne samarbeide med inntil man bestemte seg for å droppe ham til fordel for en islamistisk revolusjonsbevegelse som allerede har lovet å gjøre Libya om til en islamistisk stat på linje med Iran hvor muslimske sharia lover er landets rettesnor.

En mørk fremtid

Det groteske og Nato ledede drapet på Muammar Gaddafi og massakren på opptil 200 av hans støttespillere torsdag 20 oktober vitner om at de nye herskere i Libya ennå lever i middelalderen.  Det samme må også kunne sies om militærjuntaen i Egypt som nylig slaktet ned kristne koptere som gjennomførte noe som i utgangspunktet skulle være en fredlig demonstrasjon for de kristnes rettigheter i landet. Det faktum at Europa og USA både har bidradd til og applaudert den såkalte arabiske våren vitner om at makteliten og pressen er totalt ute av stand til å forstå hva de egentlig har bidradd til. Artikkelen fortsetter nedenfor filmen

Sannsynligheten for at det "nye Libya" vil bli et islamistisk diktatur for den kristne minoriteten i landet er overhengende.  Det vi har sett fra de nye makthavere er så avgjort ikke oppløftende.  Dersom man mener at innføringen av ekstrem islam og islamsk Sharia i den grunnloven og konstitusjonen er et skritt i riktig retning eller en "revolusjon" og ikke  KONTRAREVOLUSJON, må man kunne slå fast at Hussein Obama, vestens politiske lederskap og pressen i sitt verdenssyn nå står sammen med Al Qaida, det muslimske brorskap, Iran, Hamas og Islamsk Jihad. Det er jo mulig at det er nettopp dette Hussein Obama som selv har muslimsk aner ønsker, men et styrket og ekstremt islam er ikke ønskelig sett med kristne eller sekulærhumanistiske øyne.

En tildekking

Den groteske lemlestelsen og drapet på Muammar Gaddafi ble feiret med jubel i deler av Libya samtidig som vestlige ledere anså drapet som en triumf. I etterkant av det hele har det blitt rettet en del kritiske spørsmål til det hele og ulike organisasjoner har krevd granskning av drapet. I utgangspunktet ble Gaddafi tatt i live men ble så mishandlet og tilsist drept og man kan bare spørre seg hvorfor ikke Nato og USA ønsket å ta ham i live. Burde ikke også denne tyrannen få sin sak prøvd for en domstol eller er det så at de vestlige ledere ønsket å forhindre at mannen i en åpen rett skulle avdekke sannheten om hans samarbeid med amerikansk og europeisk etterretning i krigen mot terror?

Vi er i krig

Selv om de vestlige politikere, den rådende makteliten og venstrevridde pressefolk ikke liker å snakke om det befinner den vestlige sivilisasjon seg egentlig i en konflikt med de ekstreme kreftene i islam. Islam er ingen fredens eller frihetens religion da det å være muslim egentlig er å være underkastet demonguden Allah eller hans undersåtter som bærer titler som "Mullaer" eller "Ayatollaer". For kristne er islam egentlig et omen, et varsel som kaller oss til hellig krig, men ikke ved kanoner, bomber og krutt! Paulus som var en god Jesu Kristi stridsmann omtalte den kristnes krigssituasjon i sitt brev til menigheten i Efesus: "For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!
Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.
Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
 

 

 

 

Sist oppdatert: 04.06.10