Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Saksøker gruveselskap av frykt for dyrets merke

Et gruveselskap i Pennsylvania er saksøkt av den føderale regjeringen på vegne av en arbeidstager som nekter biometrisk håndscan fordi han tror på bibelens profetier om dyrets merke. Bakgrunnen for den kontroversielle saken er at Consul energy Inc har innført et håndscanningssystem for å registrere de ansattes timer. Beverly Butcher Jr har jobbet i selskapets kullgruve i Mannington i mer enn 35 år inntil han ble pålagt å bruke en håndscanner for å registrere hans timer. Det er det føderale "Equal Opportunity Employment Commission" som på vegne har gått til søksmål mot gruveselskapet. I forbindelse med inntroduseringen av ny teknologi som RFID chipen, Obama Care,håndscanning av fanger samt nevnte tilfelle fra Pennsylvania er det blitt fornyet interesse omkring de bibelske profetier om 666 og dyrets merke. På You Tube er det publisert innpå en million videoklipp som omhandler bibelens profetier om "dyrets merke" eller 666.

Consul Energy Inc, med hovedkontor i  Pennsylvania, blir i søksmålet beskyldt for å diskriminere Butcher, som gjentatte ganger fortalt selskapets ledere at bruk av håndscanner krenker hans evangeliske tro på basis av forholdet mellom hånd-scannings-teknologien og "dyrets merke" slik det blir omtalt i Johannes Åpenbaring. I følge bibelen vil alle, store og små i de siste dager få et merke implantert i pannen eller i høyre hånd og dette symboliserer troskap til antikrist.

Mistet jobben

Selv om det ble funnet alternative løsninger for to ansatte som manglet fingre hevder EEOC at  Beverly Butcher Jr ble tvunget til førtidspensjonering fordi selskapet  ikke fant et alternativ for den troende ansatte som ikke ville la seg håndscanne. "Fokus i saken er på hvor langt en arbeidsgiver skal strekke seg for å uten å påføre seg utilbørlig mye vanskeligheter," sier Philadelphia EEOC advokat Debra Lawrence i en uttalelse i følge Charisma magazine. Gruveselskapet nektet torsdag og kommentere søksmålet men sa at de gjorde sitt beste for å imøtekomme religiøs tro. I enkelte tilfeller strekker vi oss langt for å løse eventuelle konflikter på basis av religiøs tro, sier selskapets talskvinne Lynn Seay i en uttalelse. EEOC distriktsdirektør Spencer Lewis sier at selskapet krenker sivile rettigheter når de hårdnakket nekter å vurdere enkle alternativ til deres håndscannings-kontroll-systemer for å imøtekomme  Beverly Butcher religiøse tro," gjengir Charisma magazine i sin sak.

Dyrets merke og tall

Opp gjennom historien har det vært fremsatt en rekke teorier på hva som kan være oppfyllelsen av de profetiske ord i Johannes Åpenbaring. På You Tube finnes det mer enn 900 000 resultater hvis du søker på termen "the mark of the beast". Noen av videoene kan du sjekke ut her.  Det er i Johannes åpenbaring kapittel 13 at vi møter profetien om dyrets merke og 666 og vi siterer: " Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.  Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti."

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.09.13