Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Erik Rørtveit i Normisjon Rogaland åpner for New Age religiøsitet

Sier ja til apostel og profet bevegelsen

Den karismatiske invasjonen av det lutherske Normisjon fortsetter. Etter at Søkelys tidligere i år kunne slå fast at Normisjon sentralt stilletiende gav aksept for ekstrem karismatisk lykkereligion, har Normisjon i Rogaland nå sagt ja takk til ett tett og nært samarbeid med den kontroversielle amerikanske sekten Bethel Church i Redding. Som kjent er Bethel Church en sentral aktør innenfor det som blir omtalt som den "ny apostoliske reformasjonen" som er en del av en nyreligiøs strømning som har røtter i "Latter Rain bevegelsen" som igjen er en del av det religiøse miljøet som har fostret mange av vår tids falske profeter og selvutnevnte apostler.

En forførelse vinner frem

Den kontroversielle og ubibelske ny apostoliske reformasjonsbevegelsen er i ferd med å få et solid fotfeste i deler av det lutherske Normisjon. Normisjon som engang var en solid og sunn aktør i det kristne landskapet har i de senere år foretatt en betydelig kursendring og det er lite som er virkelig luthersk med det som tidligere hette indremisjonen. I dag fremstår deler av Normisjons virksomhet som en forlenget arm for skadelig nyreligiøsitet og ekstrem karismatikk a la det som fremføres av vår tids mange falske profeter og apostler. Pastor Bill Johnson som leder Bethel Church i Redding er et eksempel på en slik selvutnevnt apostel. "Bethel Church Redding som nå har fått fotfeste hos Normisjon i Rogaland gjennom IMI i Stavanger er en ekstrem religiøs organisasjonen preget av demoniske krefter," forteller tidligere medlemmer av den kontroversielle amerikanske sekten til Søkelys. Kris Vallotton som er blant de ledende pastorer i sekten skal ved flere tilfeller ha nedbedd "Branham salvelsen" over forsamlingen og som kjent var William Branham en falsk profet som proklamerte læren om slangens sæd samtidig som han forkastet troen på Den Treenige Gud. Også Branham hevdet i likhet med "profetinnen Elisabeth Elijha Nikomia" i Amigthywind sekten å være endetidens Elias figur. Maria Billingsley som kjenner medlemmer av den kontroversielle sekten beskriver Bethel medlemmene som fraværende og vanskelige å føre normale samtaler med. Stiller man kritiske spørsmål blir man møtt med aggresjon.

En salvelse fra helvete

Det vi ser skje blant dagens karismatikere er ikke annet enn en utgytelse av demoniske krefter over mennesker som er blitt forført fordi mange kristne ledere ikke har omsorg for annet enn egen lommebok. Om ofrene for disse demoniske kreftene som kommer i Jesu hellige navn mister forstanden eller får mentale problemer som en følge av denne salvelsen fra avgrunnen betyr lite for "hyrdene" som stilletiende aksepterer eller tiljubler de  demoniske kreftene som får herje i forsamlinger grepet av den ny apostoliske reformasjonen. Saken fortsetter under videoklippet

Tidligere medlemmer frykter for at sektmedlemmer forsøker å presse dem tilbake i sekten

Tidligere medlemmer av Bethel Church og andre tilsvarende sekter sliter i ettertid med både angst, depresjoner og frykt for å bli lokket tilbake eller møte på tidligere bekjente i sekten. Journalister som forsøker å få eksmedlemmer av Bethel Church i tale blir møtt med mistenksomhet da det ikke er uvanlig at sekter bruker ulike trisk på å få tilbake medlemmer som er hoppet av. Et tidligere medlem av Bill Johnsons kontroversielle sekt svarte slik da en journalist fra en California avis tok kontakt: "Jeg tør ikke utlevere meg uten videre, send meg en PM hvor du identifiserer deg med avisens formelle e post adresse og telefonnummer. Jeg vil da ta kontakt tilbake. Grunnen til at jeg er mistenksom er at religiøse kulter ofte forfølger og trakasserer tidligere medlemmer, jeg vil ikke fortelle deg noe uten å først være sikker på hvem du er".

Den samme forkynnelse og praksis som i framgangsteologien

Avhoppere fra Bethel Church som forteller fra det såkalte "healing rommet"  i Bethel Church forteller at det i realiteten ikke er noen forskjell på hva som læres i Bethel og det som har blitt servert av tradisjonelle "word of faith" forkynnere som Kenneth Hagin, Peter Popoff og Kenneth Copeland. "Her blir det garantert helbredelse og økonomisk velstand og Bethel Church gjør egentlig ikke noe annet enn å fortsette den samme heresien som blir praktisert av tros og lykkeforkynnerne," sier en annen avhopper Søkelys har vært i kontakt med. En rekke tidligere medlemmer av Bethel church og forsamlinger assosiert med denne vranglæren sliter i ettertid med posttraumatiske lidelser som angst, frykt, ubesluttsomhet eller redsel for å bli besatt av onde ånder.

"Det vi hører fra eksmedlemmene til Bethel Church og den ny apostoliske reformasjonsbevegelsen minner svært mye om det vi så blant eksmedlemmene til Livets Ord i Uppsala på 1980 og 1990 tallet," sier et tidligere medlem av Livets Ord Søkelys ennå har kontakt med. Som kjent ble Livets Ord og pastor Ulf Ekman på 80 og 90 tallet utsatt for massiv kritikk etter at mange studenter tilknyttet Livets Ord fikk store psykiske problemer på grunn av sin relasjon til den omstridte menigheten. Både fra media og tradisjonelle kirker høstet Livets Ord massiv kritikk og som kjent måtte man ved universitetssjukehuset i Uppsala opprette en egen avdeling som jobbet med avhoppere fra Livets Ord og andre karismatiske menigheter.  En av dem som jobbet mye med sektprobelmatikken omkring Livets Ord var Gudrun Swartling som er en av Sveriges fremste arbeidsterapauter med erfaring til å jobbe med mennesker som lider av sektrelaterte sjukdommer.

Trist at Normisjon åpner for skadelig karismatikk

Etter en periode med intern uro i Normisjon Rogaland som har resultert i at en forkynner som var kritisk til koblingen mellom IMI kirken og Bethel Church mistet jobben, har Normisjon Rogaland åpenbart besluttet å sluke både galskapen og vranglæren med hud og hård. "Jeg har fått en mail fra Erik Rørtveit som forteller at Normisjon Rogaland vil forsvare samarbeidet med Bethel og Normisjons ledere som Rolf Kjøde og Svein Granerud besvarer ikke engang henvendelsene om temaet," forteller Bjørn S Johansen til Søkelys. Bjørn forteller videre at Normisjons regionsleder sendte en nær venn på inspeksjonstur til Bethel for å vurdere kritikken og etter en knapp uke og med en håndfull møter i ballasten kunne denne slå fast at Bethel var en grei kirke. Med andre ord ønsker Normisjons leder i Rogaland at barn helt ned til 12-13 års alderen skal bli påført demonisk galskap a la det som praktiseres i den karismatiske amerikanske sekten.

All this did was give the guy in the white T-shirt the opportunity to cop-a-feel of the girls breast in the red T-shirt! and you people are doing that is the name of ??? Im so glad I was only into smoking weed and taking LSD at that age. All that time I never urinated my self like these people are. You Tube kommentarer til videoen fra Bethel Church

Ungdomsmøter i Normisjon 2014?

Den karismatiske galskap Bethel Church Redding representerer kan på ingen måte sies å være frembrakt av Guds Hellige Ånd eller i overensstemmelse med Bibelens ord. Alt denne falske ånd gjør er å skape forakt, hån og mistillit til den kristne tro. Ikketroende som er vitne til de karismatiske fylleorgiene som skjer i regi av Bethel Church, Catch The Fire eller forsamlinger som assosierer seg med denne type religiøsitet både skremmer og vekker avsky blant folk flest. Hvem vil vel oppsøke en religiøs forsamling hvor man møter en karismatisk Kristusfigur men samtidig mister forstanden? Avdøde forkynner David Wilkerson som ble kjent for sitt arbeid blant narkomane og storbygjenger i New York City gråt over det som skjedde i regi av vår tids karismatiske bevegelser. I motsetning til de menn som Normisjon og IMI kirken nå åpner opp sine plattformer for var David Wilkerson en mann av Gud, en mann etter Faderens hjerte, og en mann som hadde mot til å være en advarende røst i vår villfarne og frafalne tid.

Har ikke lært av historien

Dette er ikke første gang Normisjon som tidligere het Det Norsk Lutherske Indremisjonsforbundet har latt seg besnære av falsk religiøsitet og sekteri. På 1970 tallet under sen såkalte "Jesusvekkelsen" samarbeidet organisasjonen en periode med representanter for den kontroversielle sex sekten "The Children Of God" som da ble ledet av den nå avdøde kultfiguren David Moses. På tross av at en rekke røster advarte mot samarbeid med den omstridte sex kulten valgte den daværende ledelsen i Indremisjonen lenge å lukke ørene for kritikken som ble rettet mot dem på grunn av deres samarbeid med medlemmer av den omstridte sekten. Historien om dette kunne leses i Svein Egil Omdals bok, "The Children Of God" som ennå finnes i norske bibliotek. Den kontroversielle sekten som ble stiftet av David Berg som også ble kalt "David Moses" ble kjent for å introdusere "sex evangelisering" eller det som ble kjent som "Flirty Fishing" internt i sekten som fikk innpass i indremisjonen.

  

Se dokumentaren om Children of God

Av Kjell Andersen   Søkelys 11.07.13