Søkelys

                                                           


  Tilbake
   

Peter Øhlèn var medlem i Livets Ord

Forsøkte å ta sitt eget liv!

Peter Øhlèn møtte første gang på trosbevegelsen da han var 18 år gammel. Det var gjennom en mindre bønnegruppe at han ble ledet inn i et sektslaveri som skulle vare i fire år!
"Ingen av dem som var med i bønnegruppen  fortalte meg at de tilhørte Livets Ord sekten," sa  Peter Øhlèn i dette intervjuet med Søkelys. (Fra arkivet 1999)

Peter Øhlèn som selv ikke hadde noen kristen bakgrunn før han møtte Livets Ord bevegelsen forteller at han ble fascinert av den radikalisme, intensivitet og glede han så hos medlemmene av Livets Ord.
"Alle helbredelsene, demonutdrivelsene, farten og spenningen gjorde at jeg ble svært fascinert av bevegelsen," forteller Øhlèn.
I 1985 begynte han på Livets Ords bibelskole som han og fullførte.
Noen år senere, i 1987 hoppet han av fra bevegelsen.
Etter avhoppet opplevde han at problemene tårnet seg opp.
Han følte at han hadde sviktet Gud ved å hoppe av fra sekten og en kveld i mai 1987 bestemte han seg for å gjøre slutt på det hele ved å ta sitt eget liv.
Kort fortalt skjedde det ved at han tok sin bil og kjørte til et skogholdt i nærheten av komplekset til Livets Ord sekten.
Han parkerte bilen, fant fram en slange som han festet til eksosrøret og tok den andre enden med seg inn i bilen, hev innpå noen sovetabletter og startet opp motoren. Etter en stund mistet han bevisstheten og døden ville snart inntreffe. Imidlertid hadde Peter glemt å slå av lysene på bilen, og en politipatrulje som befant seg i området så lysene fra bak lyktene og bestemte seg for å undersøke saken.
Politimennene som ankom stedet forstod raskt hva som var i ferd med å skje, og dro opp døren og halte han ut av den eksosfylte bilen.
Ambulanse ble tilkalt og i motsetning til Bengt som døde ble Peter reddet.

Innlagt på psykiatrisk institusjon


Etter selvmordsforsøket ble Peter innlagt på psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Uppsala og fikk hjelp av psykologer. I tillegg møtte han andre avhoppere fra forskjellige sekter som gav han hjelp til å komme seg gjennom krisen.
I tiden etterpå har Peter måtte bearbeide de mange og dype sårene som tiden i Livets Ord sekten hadde påført ham.
Senere har Peter Øhlèn vært tilknyttet arbeidet omkring det svenske RISK (Rådgivning og Informasjon om Sekter og Kulter) og tidlig på 1990 tallet besøkte han blant annet Kristiansand der han holdt foredrag om sin tid som medlem av Livets Ord. Flere hundre unge kristne fikk da høre hans sterke og virkningsfulle vitnesbyrd om selvmordsforsøket og den smertefulle tiden i den destruktive sekten som i disse dager nærer tette forbindelser med den norske pinsebevegelsen.

 

Sist oppdatert: 27.07.08