Søkelys

                                                          


  Tilbake
   

 

Oversikt over sekter og kulter

Sekter av Islamsk, hinduistisk opphav/ sekulære sekter

 

Humanitys team Norge

Har i følge egen nettside sju lokallag i Norge. Disse er lokalisert i Trondheim, Oslo, Hamar, Tromsø, Bergen, Østfold og Stavanger. Bevegelsen som er en del av det såkalte "New Age" har i Norge ca 400 medlemmer mens på verdensbasis teller bevegelsen omkring 15 000 medlemmer. Bevegelsen som på mange måter må defineres som anti bibelske ble dannet som en følge av Neale Donald Walsch forfatterskap av boken "himmelske samtaler" som har blitt solgt i over 7 millioner eksemplarer. Walsch religiøse budskap kan best karakteriseres som klassisk "New Age filosofi" ispedd gnostisk kristendom. I følge kritikere og tidligere medlemmer må Mr. Walsch ny -åndelige bevegelse defineres som en religiøs sekt.

Art of Living Foundation

Startet i 1983 og holder til i Oslo. Verdensomspennende og hurtigvoksende sekt som blir ledet av den indiske guruen Sri Sri Ravi Shankar. Praktiserer tilbedelse til en rekke med indiske guder. Tror også på yoga og meditasjon. Sekten teller om lag 60 medlemmer i Oslo distriktet.

Brahma Kumaris

Oslo. Kvinnestyrt yoga og meditasjons sekt som har avdelinger i 60 land. En feminin avart av hinduismen. Ukjent antall medlemmer i Norge.

Hare Krishna

Oslo, hele landet.

Krishna bevegelsen er en internasjonal storsekt med tilhengere både i India, USA og Europa. I Norge teller bevegelsen om lag 1000 medlemmer og bevegelsen har eget tempel i Oslo. Er lett kjennelige på grunn av glattbarberte hoder og oransje kjortler.

Er en del an det som kalles for New age.

Self Realization Fellowship

Asker, Oslo. Meditasjonssenter dannet av indisk guru. Ca 80 medlemmer i Norge.

Mandala Senter

Oslo. Ledes av ektepar som praktiserer healing og bevegelsen driver en mysterieskole med ulike kurs. Bevegelsen som er en del av new age bevegelsen blir omtalt som en sekt av avhoppere. Ukjent antall medlemmer.

Osho Vimoksha

Bergen og Oslo. Sekten er tidligere kjent som Bhagwan bevegelsen etter deres leder og guru Bhagwan Shree Rajneesh som fokuserte på en kombinasjon av tantra yoga, seksualitet og kosmisk orgasme. Ved sekt lederens død eide Bhagwan verdier for flere hundre millioner kroner, to private jet fly og 90 Roll Royce. Bevegelsen teller flere hundre medlemmer i Norge.

Subud

Oslo. Sekt av indonesisk opprinnelse. Kom til Norge i 1958 og er en bevegelse uten trosbekjennelser og presteskap. Sektens lære er basert på tankene til den armenske mystiker og filosofen Gurdijeft. I Norge teller sekten mellom 30 og 40 medlemmer.

Tronfjell Fredsuniversitet

Alvdal. Liten sekt som fortsetter i ånden til den indiske vismannen Sri Anada Acharaya som bodde nesten 30 år i Alvdal. Bevegelsen arbeider for å bygge et fredsuniversitet. Sekten teller et titalls medlemmer og er en del av New Age.

Skolen av New Dakota

Oslo. Mysterieskole med miks av tibetansk og vestlig filosofi. Arrangerer kurs av 4 til 6 års varighet. Sekten ledes av en Oslokvinne. Bevegelsen har utdannet ca 90 mennesker i perioden 1990 til 1998 og er en del av New age.

Anada Marga

Oslo. Indisk sekt som startet i 1958. Sekten var i fokus for 4 år siden da tre medlemmer av bevegelsen kapret et fly som ble ført til Norge. Sekten har vært tilknyttet en rekke med kriminelle handlinger og sekten driver et politisk og sosialt arbeid i India.

Sektens mål er å knuse regimet i India. I Norge har bevegelsen litt over 150 medlemmer.

Meher Baba Kilden

Oslo. Sekt grunnlagt av guruen Meher Baba som døde i 1969 etter å ha vært taus i 44 år. Dette for å komme i kontakt med gud gjennom taushet. Sekten har et mindre antall med tilhengere i Norge.

SGI Norge

Soka Gakkai International Norge (SGI-NOR) er den buddhistiske lekmannsbevegelsen for de som praktiserer Nichiren Daishonins lære i Norge.

Soka betyr 'verdiskapende' og Gakkai betyr 'samfunn'. SGI er en verdensomspennende bevegelse som er basert på Nichiren Daishonins buddhisme og dens lære om Nam-myoho-renge-kyo, som oppmuntrer til utviklingen av individets fulle potensiale.

SGI har idag over 12 millioner medlemmer i 190 land og territorier rundt om i verden. For SGI sine medlemmer er buddhismen en praktisk filosofi for å utvikle selvtillitt, for å skape verdi under enhver omstendighet, og for å bidra til det beste for familie, venner og lokalsamfunnet. SGI jobber aktivt for å fremme kultur, utdanning og fred, og er en ikke-politisk organisasjon tilknyttet FN.

 

Transcendental Meditasjon. TM

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger. Sekt som praktiserer meditasjon. Tilbyr meditasjons kurs til næringslivet. Mange av deltakerne i kursene er ikke klar over at symbolene og ritualene er hinduistiske og en hyllest til Krishna. En populær sekt i USA og vest Europa. I Norge har flere tusen mennesker gjennomgått TM`s kurser.

Divine Light Mission

Oslo. USA basert hindusekt som tilber guru Maharaj Ji (39) som ble øverste leder for sekten da han var 8 år gammel. Guttens far grunnla sekten som ble splittet da Maharaj Ji giftet seg med sin amerikanske sekretær da han var 17 år gammel. Sekten som praktiserer yoga er svært liten i Norge.

Eckankar Norge

Oslo, Bergen. Amerikansk sekt som hevder at deres visdom er den eldste som finnes i verden, denne visdom blir formidlet gjennom "eck mestere". Sektens ble grunnlagt i 1965 av den 971 "eck-mester" og teller ca 70 medlemmer i Norge.

Summit Lighthouse Det hvite brorskap

Oslo, Bergen, Tronheim. Okkult sekt ledet av amerikaneren Elisabeth Claire Prophet som overtok sektens ledelse etter Mark Prophets død i 1981. Fru Prophet som hevder seg å kanalisere budskap direkte fra engelen Gabriel har besøkt Norge flere ganger tidlig på 1980 tallet. Summith Lighthouse er en reaksjonær dommedagssekt som er fiendtlig innstilte både til kommunismen og fredsbevegelsen. Mange amerikanere betalte enorme summer for å bo i sektens bunkers i Montana da sekten profeterte dommedag i 1989. Sekten tror på det store hvite brorskap og hevder at alle mennesker egentlig er guder.

Sekten teller om lag 150 medlemmer i Norge som praktiserer meditasjon. En del av New age.

Right Human Relation Fellowship

Bergen. Sekten er en del av den hindu inspirerte Tara bevegelsen. Sekten er en del av den retning innen New age som venter på "lord Maitreya`s komme til verden. Sekten tror at verdensfrelseren kom til jorden den 19 juli 1977 og teller mer enn 60 medlemmer i Norge.

Druidene

Oslo. Tønsberg, Kristiansand, Bergen med flere.

Opprinnelig et keltisk presteskap som siden 1781 har vært en frimurer lignende hemmelig losje. Tror på Lyset og en rekke dødsritualer. Hemmelig medlemstall i Norge.

Rosenkors ordenen AMORC

Oppdatert info er under utarbeidelse

 

Linbu sekta

Kolbotn. Norge, Sverige. Meget streng sekt med hovedkvarter i Sverige. Sekten ledes av Hallstein Farestveit og er basert på læren til Gurdjieff. Det religiøse målet som kalles " den fjerde veien" oppnås gjennom hardt fysisk arbeid der inntekten går til sekten. Sekten tjener penger på å selge smykkesteiner. Teller til sammen 200 medlemmer i Norge og Sverige.

Sekten blir beskyldt for å drive hard hjernevask av sine unge tilhengere.

Gurddjieff Ouspensky grupper

Oslo. Arameeren Gurdjieff (1877 –1949) og hans viderefører Ouspensky er sentrale navn innen okkultismen. Sekten vil frelse disiplene gjennom hardt fysisk arbeid og lidelser. I Oslo er det flere grupper som er svært tro mot sin mester. Sekten holder en lav profil og benekter sin eksistens utad. Avhoppere hevder at sekten teller om lag 25 medlemmer i Norge.

Teosofisk Samfunn Norge

Oslo, Bergen, Stavanger. Sekt som hevder at den har kunnskap om tilværelsens skjulte og mystiske krefter. Grunnlagt av en av de mest sentrale skikkelser innen okkultismen. Madame Blavatsky blir av mange regnet som den vestlige okkultismens sanne mor og denne er en av hoved inspirasjonskildene til dette samfunnet. Ukjent antall medlemmer i Norge.

Det universelle hvite brorskap

Ski. En liten sekt som formidler tankene til sin guru Omraam Michael Aivanhov. Sekten kom til Norge i 1979 og teller om lag 15 medlemmer.

White Eagle losjen

Bærum. Opprinnelig en engelsk sekt som kom til Norge på slutten av 1960 tallet. Den lille norske gruppen er opptatt av astrologi, yoga og healing. Sekten har egen gruppe som tilbyr "fjern-healing" av syke dyr.

Ordo Templi Orientis OTO

Bergen, Oslo. En okkult sekt med fokus på magi og seksualitet. Vil være en slags motvekt til kristendommen. Sekten er oppbygd med losjer og gradssystemer. Har vært inspirator til en rekke med lokale Satan-grupper.

Avhoppere hevder at bevegelsen som samler et forholdsvis stort antall med unge mennesker som er opptatt av "sex og ondskap."

Wicca

Oslo, Bergen. Sekt som tilhører den internasjonale hekse bevegelsen. Mest aktiv på 1980 tallet. Sekten praktiserer en blanding av norrøn mytologi og satanistisk feminist teologi. Teller nå i underkant av 60 norske medlemmer.

TOPY Temple Of Psychic Youth.

Oslo. Avlegger av OTO. Består av et 50 talls unge som hater kristendommen. Dyrker Satan og praktiserer rituell sex.

Ulike grupper av Djeveltilbedere

Oslo, Bergen, Kristiansand, hele landet. Satan gruppene i Norge er uoversiktlige og er spredd rundt på mange steder.

Gruppene blir mistenkt for kirkebrenning, kidnapping, seksuelt misbruk av barn og blod riter. Satanistene står også trolig bak velting av gravstøtter og lignende. I Norge er det trolig et tusentall med satanister.

Scientologi kirken

Oslo. Sekt grunnlagt av den nå avdøde Ron Hubbart i USA i 1954. Sekten tilbyr nye medlemmer en psykisk test og selger kurs som koster fra 500 kroner og oppover. Avhoppere fra sekten hevder at Scientologene hjernevasker mennesker for å loppe dem for penger. Sekten er forbudt i Tyskland. I Norge er sekten dømt til å tilbake betale eks medlemmer opptil 250 000 kroner for kurs de har blitt hjernevasket til å kjøpe. I Norge teller sekten nesten ett hundre medlemmer.

Infogruppen for Martinius Kosmologi

Oslo. Sekt oppkalt etter danske Martinius Thomsen. (189-1981) Sektens leder hevdet at han fikk kosmisk bevissthet direkte fra Kristus. Reinkarnasjon er et sentralt punkt i læren til sekten som teller over 40 medlemmer i Norge. Søkelys har mottatt en e post fra en "Boye Garman" som hevder seg å tale på vegne av gruppen: "Vedrørende betegnelsen av Martinus bevegelsen i Norge og ellers i verden som en "sekt", vil jeg på vegne av Oslo gruppen påpeke at denne bevegelsen ikke fyller betegnelser som en sekt. Det finnes ingen medlemskap i denne bevegelsen, ingen dogmer eller trosformularer; kun ett fritt studium av hans livsverk.
At det finnes studiegrupper og info-grupper om hans kosmologi, har ingen ting med en sekt og gjøre.


Bifrost Åsatro Fellesskap - En okkult småsekt.

Oslo.

Ungt miljø som hevder at de har blåst liv i troen på gammel norrøn mytologi. Avhoppere fra bevegelsen som er registrert som trossamfunn i Norge hevder imidlertid at det som denne kulten representerer i svært liten grad kan tas alvorlig fordi "sekten gir seg ut for noe annet enn de egentlig er."

Avhoppere har beskrevet Bifrost som en "okkult sekt" som nærer gode kontakter både med det okkulte "Ordo Templi Orientis" (OTO) og med heksebevegelsen "Wicca".

Deres syn på det norrøne er i sterk grad farget av dette , med det som hører til av hierarki og presteskapets prestisje. Sektens karakter beskrives kanskje best i deres flørt med de mørke og destruktive krefter i norrøn mytologi, man kan eksempelvis snakke om deres offerfester og hyllest til dødsgudinnen "Hel". Eksmedlemmer av Bifrost sekten hevder videre at flere av lederne i Bifrost også er medlemmer av "OTO". Egil Stenseth som innad i "Bifrost" bærer tittelen "gode" er "The Camp Master" når han opptrer som sektleder i Oslo avdelingen av "OTO". – Heimdal Camp.

Både Bifrost fellesskapet og Heimdal Camp deler samme adresse i Ebbelsgate i Oslo.

Stenseth`s samboer May-Britt B Henriksen figurer i følge tidligere medlem av Bifrost sekten som forstander eller "høvding" for Bifrost sekten som i følge samme kilde har opplevd en viss avskalling i medlemsmassen da en gruppe på 9 – 10 medlemmer forlot sekten.

Tidligere medlemmer av sekten beskriver Bifrost som et hierarki som er ledet av et sterkt presteskap som bruker "taktisk hjernevask" og manipulasjon for å bevare kontroll over sine medlemmer!

Nordisk nettverk av lysarbeidere

Sandefjord og Oslo. Sekt som benevner seg selv som et "lysende organ". Sekten betrakter seg som en del av et større universell enhet. Den new age inspirerte sekten teller om lag 20 medlemmer i Norge.

Iliuka

Trondheim. Sekt ledet av den tidligere UFO granskeren Leif Håvik som er selverklært medium for åndelige krefter. Gruppen har et 20 talls medlemmer og er registrert som trossamfunn.

Det kosmiske trossamfunn

Biri (Gjøvik) Sekt som blir ledet av Hugo "Healer" Stenberg. Stenberg er prest og forstander for sin egen menighet og støttes av 40 medlemmer. Hovedbeskjeftigelse for sekten er healing og Hugo "Healer" Stenberg tilbyr på lik linje med evangelist Svein Magne Pedersen (Vennesla) sin egen "bønne og healing telefon" der målet er å loppe syke mennesker for penger. Hugo "Healer tilbyr sine tjenester noe rimeligere enn evangelist Pedersen og hans "mirakellinje".

Hamesh

Oslo. Sekt som finnes kun i Norge og som tilber gudinnen Hamesh. Sekten har omkring 10 medlemmer og samles en gang PR uke til bønn og tilbedelse.

Amiritasya Setu

Oslo. Minisekt som betegner seg som en forening av yogier. Navnet betyr "udødelighetens bro" og sekten teller om lag 30 medlemmer av utenlandsk opprinnelse.

Ashana Menighet

Oslo. Mindre sekt som hevder at løsningen er å tilbe guden Ashana. Sekten teller om lag 15 medlemmer i Oslo.

De 10 sannheters samfunn

Oslo. Sektens grunnlegger fikk en visjon fra Gud om å starte bevegelsen. Sekten ser det som et kall å gjøre verdens 10 sannheter kjent for hele verden. I 1997 fikk de statsstøtte for 2 medlemmer.

Veranus menighet

Oslo. Sekt med 4 medlemmer som forkynner at Veranus er den eneste sanne Gud. Samles 2 ganger i måneden til bønn.

Tara Community

Ledet av profeten Benjamin Creeme som forventet Kristi gjenkomst i 1982. Bevegelsen religiøse skrifter er "Vannmannens evangelium" og sekten skiller mellom Jesus og Kristus. Jesus var en person, Kristus er en bevisthetstilstand alle kan få del i.

Tara senteret annonserte tidlig på 1980 tallet i en rekke større aviser og hevdet at Kristus var kommet tilbake.

Bevegelsen er preget av okkult og teosofiske tankegods og har flere sympatisører i Norge.

Ahmadiya

Islamsk inspirert bevegelse som ble stiftet i 1889. Er misjonerende og oppfatter seg som en konkurrent både til Islam og kristendommen. Teller om lag 100 000 medlemmer på verdensbasis og 30 av dem bor i Oslo.

Humanity`s team Norge

New age basert bevegelse som ble dannet av Neale Donald Walsch som blant annet har forfattet boken "himmelske samtaler". Bevegelsen som har lokallag i Stavanger, Bergen, Oslo, Tromsø, Hamar, Trondheim og Østfold må defineres som antikristen og antibibelsk New age strømning som har et potensial til å ødelegge mennesker. I følge tidligere medlemmer av bevegelsen er bevegelsen nyåndelig/okkult strømning som blant annet tror på reinkarnasjon, sjelevandring og andre typiske ny religiøse trekk,

 


Søkelys informerer:

Søkelys redaksjonen er åpen for å motta tips og oppdateringer angående vekst og utvikling i religiøse sekter.

Informasjonen kan sendes til vår mail adresse.

admin@sokelys.com
 

All informasjon vil bli behandlet med største fortrolighet.

 
 
 
Sist oppdatert: 27.07.08