Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Shai Linne - kjemper for Guds ord med bønn og rap musikk

Rap låt som navngir kjente forkynnere som ulver i fåreklær vekker reaksjoner

Shai Linnes siste låt "Fal$e Teacher$" som blant annet navngir Benny Hinn, Kenneth Copeland. TD Jakes, Joyce Meyer og en rekke av de andre populære velstandsforkynnere har skapt sterke reaksjoner. Den amerikanske artisten som har skrevet sin sang ut fra kjærlighet til troende søsken i fattige afrikanske land møter nå motbør fra de krefter som ønsker å infisere også afrikansk kristendom med materialisme og velstandsjag. "Det sanne evangeliet om Jesu død på korset for våre synders skyld overskygges av falsk teologi som lover folk gull og grønne skoger," sier Shai Linne. Hensikten med den oppsiktsvekkende sangen er å forkynne frihet for dem som er bedratt av velstandsevangeliet og samtidig hjelpe mennesker med å finne det sanne evangeliet," sier rap artisten som nå hylles av mange ordinære kristne som har gått trett av å finansiere velstandspredikantenes luksuriøse livsstil, BMWer og endog private jetfly.

Bibelsk og navngi falske profeter

En rekke kristne har reagert på at Shai Linne i sin svært bibeltro tekst omtaler de falske velstandsforkynnerne ved navns nevnelse. Selv om svært mange kristne misliker dette, er det ikke i tvil om at det er helt i tråd med Guds Ord og navngi mennesker som i realiteten er ulver i fåreklær. Et eksempel på dette finnes i 2 Tim 4, 14-15 hvor Paulus navngir kobbersmeden Aleksander som omtales som en person som har gjort Paulus "mye ondt." Også personen Hymeneus får sitt pass påskrevet av apostelen Paulus (1.Tim 1.20) En tredje person vi møter i Skriften som blir omtalt ved navns nevnelse og advart mot var Filetus som i likhet med Hymeneus var faret vill fra troen, (2.Tim 2,17-18) Når Shai Linne i sin modige tekst velger å navngi de mange falske profetene som fører folk vill og leder mennesker inn i mørke og en evig fortapelse har han Skriften på sin side.

Falske lærere er under forbannelse


Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer, skriver Paulus i sitt viktige brev til Timoteus. (1.Tim 1,4) Pauli ord og praksis som neppe hadde blitt godt mottatt av vår tids lunkne kristne har krasse advarsler mot dem som fører mennesker bort fra den sanne tro. Aldri tidligere i den kristne kirkes historie har det vært flere falske profeter eller "lærere" enn i vår tid. Fra USA spys det ut religiøse budskap om velstand og helse som både etterlater liv i ruiner, legger steiner til byrden for dem som har det vanskelig og samtidig bløffer hundretusener av mennesker med løfter om at gudstroen vil gi materiell rikdom, penger og full helse. Store forkynnere og lærere pøser på med løgn for å forføre Guds oppriktige hjord med noe Bibelen omtaler som et annet evangelium. Faktum er at Joel Osteen, Creflo Dollar, Benny Hinn, TD Jakes, Joyce Meyer, Paula White, Fred Price, Kenneth Copeland, Robert Tilton, Eddie Long, Juanita Bynum og Paul Crouch og hundrevis av andre såkalte velstandsforkynnere er ulver i fåreklær som Djevelen har reist opp for å forføre Guds barn. Saken er faktisk så alvorlig at Paulus i galaterbrevet bruker svært sterke ord om dem som forkynner et annet evangelium: "Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet - det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" (Gal 1, 6-9)

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.04.13