Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Europa rasende etter påstått bruk av kjemiske våpen, Obama avventende

Assad gambler på en feig Obama

Gårsdagens tragedie i Syria som krevde over 1250 menneskeliv skyldes mest sannsynlig bruk av kjemiske våpen. En rekke statsledere i Europa raser nå mot verdenssamfunnents handlingslammelse overfor borgerkrigen i Syria. Nok en gang var det Kina og Russland  som spilte Sikkerhetsrådet ut på sidelinjen ved nokengang å forhindre fordømmelse av regimet i FNs sikkerhetsråd. Det er nå et økende press på Obama for å foreta seg noe i konflikten som har krevd mer enn 110 000 liv. President Assads regime har minst ved to anledninger krysset Obama's såkalte"røde linje" i borgerkrigen i trygg forvisshet om at den nåværende amerikanske administrasjonen ikke har mot eller vilje til å bakke opp sin militære trussel med handlinger.

Gårsdagens antatte kjemiske angrep som krevde innpå 1300 menneskeliv har på nytt skapt sterke reaksjoner i den vestlige verden. Frankrike krever nå at verden reagerer med militærmakt dersom bruk av kjemiske våpen skulle bli bevist. USA som ledes av en historisk svak president er ennå avventende. Den innflytelsesrike amerikanske avisen The Washington Post framsatte på lederplass bitende kritikk av Obama administrasjonens håndtering av krisen i Syria og oppfordret presidenten til å revurdere sin possisjon i forhold til det å reagere på klare overtramp av amerikanernes røde streker. Bildene fra Syria som gikk over vestlige tv skjermer onsdag kveld har skapt sterke reaksjoner og flere og flere krever at noe nå må bli gjort for å stoppe masseslaktet.

I følge israelske ledere er dette den andre gangen syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen mot sivile i den pågående borgerkrigen. Først ute var forsvarsminister Moshe Yaolon som sa at dette ikke var første gangen regimet tok i bruk kjemiske våpen, og i følge minister Yuval Steinitz skal rapporter innhentet av israelsk etterretning ha fastslått at kjemiske våpen skal ha blitt brukt også tidligere i konflikten. Hussein Obama har gjentatte ganger uttalt at bruk av kjemiske våpen i konflikten vil være en trigger for en eller annen form for militær intervensjon i konflikten. Hittil har dette bare vært tomme ord og i den senere tid har Obama administrasjonen klart nedtonet retorikken for å unngå å bli dradd inn i en krise de ikke evner å håndtere.

Tomme trusler også fra Jerusalem

Også Israel har flere ganger signalisert at bruk av kjemiske våpen vil kunne medføre at Israel vil ta militære skritt dersom landet føler seg truet av en mulig trussel om bruk av kjemiske våpen fra Assad regimet. Også for Netanyahu var bruk av kjemiske våpen en "rød strek" som ikke måtte bli krysset. Også dette har så langt vist seg å være tomme trusler og det spørres om ikke også Teheran har merket USA og Israels rommslighet og tøyelighet når det gjelder å følge opp truslene som fremsettes i forbindelse med å krysse såkalte røde streker. Som kjent tegnet Netanyahu en rød strek på en tegning av en bombe under sin famøse tale i FN i fjor, men få tror at dette var annet enn tom retorikk.

Tviler på militær intervensjon

På tross av over 110 000 døde er det egentlig få som tror at vesten kommer til å gripe inn i den syriske konflikten. Selv om Frankrike nå tar til orde for å bruke makt mot Assad regimet dersom det blir bevist at regimet stod bak bruken av kjemiske våpen, er det lite sannsynlig at Vesten vil ty til annet enn moralsk indignasjon og verbal fordømmelse og kritikk. Dette fordi en militær innblanding uten godkjennelse fra Moskva vil kunne skape en alvorlig krise i forholdet mellom Vesten og det mektige Russland.

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.08.13