Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Fosterdrapsloven, ekteskapsloven og Norges holdning til Israel fjerner Guds velsignelse

Anders Behring Breiviks (bildet) brutale masseslakt av forsvarsløse barn og unge har sjokkert oss alle. En av dem som har sett at dette kunne komme var Magnar Tanem i Kristent Samlingsparti.

Nedenfor har vi lagt ut hans innlegg som ble for sterk kost for redaksjonsledelsen i avisen Vårt Land.

Jeg er førstekandidat for Oslo Kristent Samlingsparti. Jeg er som alle andre i dyp sorg over de grusomme terrorhandlingene i Oslo sentrum og på Utøya. Vi tar på det sterkeste avstand fra disse handlingene.

På den annen side er ikke vi som kjenner Bibelen og står Kristus nært, overrasket. Jeg har lenge advart mot at Guds velsignelse over Norge kan forsvinne og påpekt at Norges terrorberedskap er for dårlig. Senest for få dager siden anbefalte jeg å samarbeide tettere med Israel for å bedre terrorberedskapen. Alt dette er dokumentert på min Facebook-side.

Årsaken til at Guds velsignelse nå er i ferd med å forsvinne, er at Arbeiderpartiet siden 1978, da den antikristne Fosterdrapsloven ble vedtatt, sakte men sikkert har avkristnet Norge. Høy innvandring fra ikkevestlige land, uthuling av familiens autonomi og tilrettelegging for skilsmisser, støtte til islamistiske terrorister, for liten satsning på Forsvar og politi i Norge, innføring av ekteskap for lesbiske og homofile, samt Støres anerkjennelse av en palestinsk-arabisk terrorstat er årsaker til at Herren nå er i ferd med å trekke sin velsignelse over Norge tilbake. 

Velsignelsen som ble til Abraham og fulgte Efraims stamme (en av Israels 10 tapte stammer), ble overført til Skandinavia ca. 750 f.kr, da Efraims stamme ble bortført av germanere og nordboere og tatt med via russiske elver til særlig Norge og senere Storbritannia, er nå i ferd med å bli trukket tilbake av Herren.

Gjerningsmannen, Anders Behring Breivik er årsaken til de forferdelige terrorhandlingene, men han må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss. Når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier. Alt dette står skrevet i Bibelen, og særlig i Jesaja og Johannes Åpenbaring.

Jeg ser på det som min plikt å advare, for nå kommer vi inn i den store trengselstiden (eller endetiden). De grusomste ting av enorme dimensjoner er i vente, dersom Djevelen nå varig får festet grepet sitt.

Magnar Tanem

Magnar Tanem har støtte

Selv om Tanem slapp sitt innlegg litt for tett etter de tragiske dagene i helgen er det ikke tvil om at svært mange kristne deler hans bekymring. Kristne ledere og større Gudsmenn har i flere tiår advart mot at Norge ved å fjerne seg fra Guds ord og bud beveger seg bort fra hans beskyttelse og velsignelse. Norge var en gang en kristen nasjon, tuktet på bibelen og kristne verdier, men i dag er Gud for mange en glemt og avsatt skikkelse. Vår stat, selv under KRF og Bondevik gjorde kort prosess med konservative prester og gammelmodige kristne, dem som i all enkelhet står for bibelens tradisjonelle budskap blir latterliggjort i det offentlige rom og hengt ut i pressen.

Som folk og land har vi trampet på Guds Ord, snudd ryggen til Den Allmektige og i blindt hat har vi valgt å tale ille om Israel som er det folket Gud ved ed sverget å velsigne til evig tid. Den norske fiendtligheten til det jødiske folket og den jødiske staten er blitt lagt merke til i Israel som anser Norge som et av de mest Israel fiendtlige land i Europa.

1978 tragedien

Den norske fosterdrapsloven ble innført i 1978 og en av dem som protesterte var daværende sokneprest i Balsfjord, Børre Knudsen. Resultat av hans protest var at han ble fradømt sitt prestestilling ved dom i høyesterett. Noen år senere skulle Ludvig Nessa og Per Kørner lide samme skjebne. Godt hjulpet av et religiøst lederskap som best kan sammenlignes med Eli presteskapet på Samuels tid. (1.Sam) ble den politiske makteliten kvitt de brysomme abortprestene, - og dette endog til applaus fra folket. Det vi egentlig så på 1980 tallet var kirke og stat, skulder ved skulder i forsvar for en fosterdrapslov som tar livet av 40 barn hver eneste dag.
15 000 årlige fosterdrap er en mye større tragedie enn den som rammet Oslo og Utøya for snart en uke siden i Den Allmektiges øyne. I over tretti år har vårt land skjult bak sykehusenes sterile vegger daglig tatt livet av små ufødte medmennesker og dette tror Norge vi slipper unna med! Det foraktede Guds Ord som står evig fast på tross av hva den kirkelige og politiske ledelse måtte mene slår ubøyelig fast at "syndens lønn er døden" (Rom. 6,23) og at vi mennesker høster det vi sår. (Gal.6,7) Dette er en sannhet vi fremover i sterke grad vil erfare også her i Norge. Terrorangrepet den 22 juli var sant nok det første, men slett ikke det siste vi vil komme til å oppleve. Neste gang vil det kanskje være krigene i Afghanistan eller Libya som utløser tragedien.

Et profetisk ord til et avkristnet folk


Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer fram med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alle som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes.( Profeten Hoseas)

Siden abortloven ble innført i 1978 har Norge som nasjon gått fra ille til verre. Vi var en gang et lys for folkene, et misjonsland som sendte ut hellige Guds menn og kvinner til fjerntliggende land for å fortelle dem det gode budskapet om Jesus Kristus og han korsfestet. Mens mange var aktive på bortebanen, begynte noe å skje her hjemme. Guds bud ble forlatt, konservative troende ble latterliggjort, kristne verdier og sannheter ble byttet bort med holdninger og etiske verdier som var i strid med Bibelen. Vi ble en nasjon som stilletiende aksepterte systematiske brudd på det 5. bud som sier: "Du skal ikke slå i hjel." Vi avskaffet helvete i forkynnelsen, kristen moral ble erstattet av holdninger som sa at "gjør det dersom det føles godt" og vi valgte å gå våre egne veier. Vi ble en nasjon av ekteskapsbrytere, sodomitter, gjengifte, spottere og mordere som nektet å bøye oss for den Allmektige Gud. Hatet til jødene og Israel steg i takt med vår økonomiske rikdom og velstand og vi valgte å lytte til lykkereligiøsitet eller liberalteologi som har fjernet brodden i evangeliet. Den kristne kirke ble mer og mer lik verden og vi ble som Lot, "vi flyttet våre telt tett inntil Sodoma". (1. Mos.13,12) - og resultatet kan vi se i våre menigheter, - i form av frafall og lunkenhet. Den Hellige Ånds tilstedeværelse i møter og kristne samvær er byttet ut med "dansekonkurranse", "data spill happening" og vi ser et økende alkoholbruk blant kristne.  I stedet for å lytte til Guds Ords forkynnelse har titusener begynt å hengi seg til åndelig dop i form av ulike karismatiske bølger med lattervekkelser og "åndelig drukkenskap" som i realiteten er en kopi av ånds erfaringer som gjøres i New Age og ved hjelp av Kundalini kraft.

Mammon vil feile

Store deler av den norske oljerikdommen er syltet ned i i obligasjoner og verdipapirer viss verdi sett på lang sikt er heller usikker. Finanskrisen i 2007 var bare et stormvarsel som bebuder den økonomiske katastrofen som er under oppseiling i verden. Fra de såkalte "PIIGS landene" hører vi drønn av at noe alvorlig er galt og selv USA som best kan omtales som verdens gjeldsslave, står foran et økonomisk kollaps som vil kunne sette hele det økonomiske systemet i fare.  Selv om de amerikanske politikerne i denne omgang mest sannsynlig vil bli enige om å øke gjeldstaket, - betyr dette bare at man kjøper seg litt mere tid. Før eller siden vil vårt økonomiske system komme til å bryte sammen og det er egentlig bare spørsmål om tid.

Dansen rundt gullkalven vil komme til å få en brå slutt og Norge vil se sitt oljefond forsvinne når gjeldsbyrden tvinger nasjonene til å kaste inn håndkleet. En rekke nasjoner som Norge er tungt inn i vil før eller siden ble tvunget til å "defaulte" når gjeldsbyrden blir for tung, og vi vil se at oljeformuen fordamper når aksje og obligasjonsmarkedet krasjer.  "For se, Herren, hærskarenes Herre, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann,"  Den kristne artisten Larry Norman beskrev sceneriet i sin klassiker: "I wish we`d all been ready"

Life was filled with guns and war, everyone got trampled on the floor   - I wish we'd all been ready

Children died the days grew cold, a piece of bread could buy a bag of go - I wish we'd all been ready

There's no time to change your mind, the Son has come and you've been left behin

A man and wife asleep in bed, she hears a noise and turns her head, he's go - I wish we'd all been ready

Two men walking up a hill, one disappears and one's left standing stil - I wish we'd all been ready

There's no time to change your mind, the Son has come and you've been left behind

Life was filled with guns and war, everyone got trampled on the floor - I wish we'd all been ready

Children died the days grew cold, a piece of bread could buy a bag of gold - I wish we'd all been ready

There's no time to change your mind, how could you have been so blind

the Father spoke the demons dined, the Son has come and you've been left behind

you've been left behind   Don't be left behind

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert: 04.06.10