Tø 

 Søkelys

                                                     


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem
 

Denne siden er dedikert til vitnesbyrd fra unge kristne som ønsker å dele sin tro med andre via You Tube.

 


 

Isaac Underhill ble frelst fra mørke krefter sommeren 2013

Del 1

Del 2

 

Isaac Underhill er en ung amerikanere som møtte Kristus sommeren 2013 og i disse to videoene forteller han sitt personlige vitnesbyrd om Jesus Kristus. Isaac deler her et svært åpenhjertig vitnesbyrd som burde mane oss alle til bønn og takksigelse for at Kristus fremdeles finner mennesker i vår moderne kultur preget av synd, forfall og håpløshet.

 


 

Hør Erik's (en vanlig ung mann) vitnesbyrd om hvordan han fant Kristus

 

 

En vanlig ung mann deler sitt vitnesbyrd om hvordan han fant troen på tross av vonde og vanskelige ting i livet

 

Far, jeg kommer til Deg nå (sunget av en bror fra Færøyene)

 

 


Ashley (Williams) McLaughlin's vitnesbyrd


 Søk Herren i denne siste tid

Hør det radikale evangeliet

Kevin Fessler's vitnesbyrd om sin vei til frelse fra synd og fortapelsen.

Sist oppdatert: 15.10.12