Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Ytringsfriheten under press også i den kristne dagspressen

Sensur og mediamakt

Mange nektes retten til ytringer på verdidebatt.no

Ytringsfriheten har vært et av de demokratiske godene nordmenn har kunne vært stolt av. Imidlertid er det ikke slik lenger, for etter 22 juli 2011 da Anders Behring Breivik gjennomførte sine aksjoner mot Utøya og regjeringskvartalet har ytringsfriheten fått trangere kår i Norge. Enkelte aviser har helt fjernet sine debattforum, mens andre aviser har begrenset ytringsfriheten ved å stenge for anonym debatt. Den kristne avisen Vårt Land som drifter nettstedet "verdidebatt.no" smykkes seg med logoen fra "fritt ord" men mange har opplevd at "fritt ord" ikke lenger er så fritt på verdidebatt.no. En rekke navn har fått ytringsforbud "for ever" mens andre har fått midlertidige røde kort. Blant de som tydeligvis er kastet ut finner vi historiker Roy Vega, Geir Rune Karlsen. Pål Eggen, Robert Ommundsen og Arnhild Gjendem. En rekke andre navn fikk tydeligvis midlertidig "rødt kort" tidligere i vår, og blant dem finner vi navn som Lars Gule og muligens også Robin Haug. Den 19 juni postet verdidebatts debattredaktør, Johannes Morken følgende utsagn omkring tvangspausen fra nettstedet: "Han (Lars Gule) kjem ikkje til å svare sidan han, saman med fleire andre er gitt ein lengre pause frå forumet for å få ned temperaturen i ein av debattkrokane,"

Frykter for ytringsfriheten

Ytringsfriheten i Norge og Europa har hatt trangerer kår etter karikaturstriden vinteren 2006 da en hel muslimsk verden ble brakt fullstendig ut av fatning på grunn av noen få tegninger av en figur som skulle være den muslimske profeten Muhammed. Et dusin danske karikaturtegninger satt en hel muslimsk verden i brann mens feige europeiske redaktører i tur og orden kviet seg for å trykke de uskyldige tegningene. En av dem som da fikk møte islamistisk vrede og norske politikeres feighet var redaktør Vebjørn Selbekk i den vesle religiøse avisa Magazinet som valgte å trykke karikaturerne. Etter Anders Behreing Breiviks terroraksjon mot Utøya og regjeringskvartalet den 22 juli 2011 opplevde spesielt islamkritiske personligheter at det var vanskeligere å få frem sine meninger i det offentlige rom, og flere av nettavisene, deriblant Dagens Næringsliv, -la rett og slett ned sine debattforum, mens andre innførte krav til at man måtte skrive under fullt navn. Debattnettstedet "Verdidebatt" som stolt kimser av sin "fritt ord" logo har en rekke ganger vært rammet av sterk uro blant brukerne grunnet uhemmet bruk av "moderering" som mest minner om sensur. I tillegg kjører debattnettstedet en policy med flittig bruk av stegning av tråder eller og regelrett sensur ved at hele debatttråder regelrett forsvinner. Et eksempel på denne formen for sensur kan du sjekke ut her. Avisen Dagen som er drevet av redaktør Selbekk høstet mye pepper da de langfredag "korsfestet ytringsfriheten" ved å kreve at de som ville diskutere deres nyhetssaker måtte skrive under fullt navn. Dette resulterte i at mange av Dagens tradisjonelle debattaner forsvant for å diskutere videre på "Spikers Corner". For Dagens del har dette betydd et betydelig fall i trafikken på nett og i følge Alexa har Dagen falt betydelig i forhold til eksempelvis avisen Vårt Land. Mens de tidligere var jevnstore blant norske brukere har forskjellen på de to nettavisene blitt betraktelig større. Før påske ble begge avisene målt til mellom 500 og 600 i Norge, mens Dagen nå har en ranking på 1372 mens Vårt Land er nr 728, dvs er forskjellen nå 644 plasser.

Vil utviklingen fortsette?

Mange frykter nå med rette at tiden hvor ytringsfriheten var et av de bærende prinsipper i vårt demokrati er på hell. Bekymrede mennesker henvender seg av og til til oss og mange av disse er dypt uroet over utviklingen i Norge. Robert Rygge som er debattant blant annet på verdidebatt er blant dem som ser pessimistisk på ytringsfrihetens fremtid: "Jeg tror at ytringsfriheten er på full fart nedover, - så derfor håper jeg at flest mulig kan rote opp i denne ytringsinnstramningen før det er for SENT.
Jeg er dessverre redd for at vi beveger oss inn i en tid der ytringsfriheten snart blir en saga blott eller et spill for galleriet slik jeg skrev i mitt innlegg "verdidebattens død" - på verdidebatt," skriver Rygge i en mail til Søkelys og fortsetter: " Tror dessverre sensuren som nærmer seg vil være mer permanent enn midlertidig. Dessverre. For alle bidragsytere. Det er nok dessverre bare et lite "propagandaløp" vi etter 22.juli har sett i mediene - som vil lede frem mot SENSUR...Fordi ytringer jo er så "farlige".... Mediene driver nå dessverre bare en form for påvirkning som gjør at majoriteteten snart skjønner at vi må gi slipp på ytringsfriheten for å få "sikkerhet", - men ifølge president Thomas Jefferson?, -så vil de som trader bort friheten pga litt ekstra "sikkerhet" miste begge delene. Dessverre.Men, - jeg er overbevist om at det er den veien det går - dersom det ikke mot all formodning skjer en oppvåkning i landet og folk forstår at Orwell "tilfeldigvis" hadde rett... En av dem som er rammet av verdidebatts tvilsomme "Fritt ord praksis" er Arnhild Gjendem som skriver til Søkelys: "Jeg er også stoppet fra Verdidebatt. For lenge siden!"


Gateevangelist arrestert grunnet manglende ytringsfrihet


Over hele den vestlige verden ser vi nå at både tros og ytringsfriheten er under sterkt press. Mens norske avisredaksjoner sensurerer eller stenger ute islamkritiske røster fra debattfora opplever kristne som forkynner mot homofili et økende press fra myndigheter og politi. Dette er en trend vi ser både i Europa, Australia og USA og vi deler Robert Rygge's bekymring over utviklingen. Retten til å kunne tro og ytre seg uten å risikere å bli pågrepet, utestengt eller sensurert har frem til helt nylig vært en av de fundamentale rettighetene vi har hatt i vært demokrati. Denne retten er nå truet og det er grunn til å tro at våre "rettigheter" vil bli mer og mer innskrenket i årene som kommer. Selv om vi ikke liker det tyder tidens tegn på at den vestlige verden vil gå inn i en tidsperiode der retten til å tro og ytre seg vil bli begrenset. Kritikere av eksempelvis islam eller gateforkynnere som våger å proklamere de bibelske sannheter slik de står skrevet, vil bli forvist til mørke kroker og desverre vil både folkeflertallet og de aller fleste kristne godta det.

29.09.13