Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

"Vi er Guder"!
 


"Vi kan leve som Guder og regjere og herske i verden fordi Guds lov sier dette! -Jeg er kommet  til Sverige (med tillatelse fra deres pastor og direktør (Ulf Ekman) nettopp for å forkynne dette budskapet; Dere er Guder!"Disse oppsiktsvekkende påstandene kommer ikke fra en hindu-inspirert "New Age guru", men fra den amerikanske trosforkynneren Bobbie Jean Merck.
Merck, som figurerer som "profet" i bevegelsen, hadde for en tid tilbake er rekke seminarer på Livets Ord i Uppsala der temaet var "Dere er Guder!" Sammen med en skrikende Ulf Ekman, som var hennes tolk, framførte hun sitt forføreriske budskap til 1500 Livets Ord tilhengere.
Nettavisen "Søkelys" kan dokumentere at trosbevegelsen og Livets Ord farer med løgn når de i enkelte kretser benekter at de forkynner at mennesket er Guder.

"Dere er Guder-læren" har en sentral plass i trosbevegelsens religiøse tankegods. Både nordiske og internasjonale trosmenigheter har i større eller mindre grad vært eksponenter for denne forførelsen som har sine røtter tilbake til gnostiske retninger i de første kristne århundrer. "

Dette sier Kjell Andersen, som selv har bakgrunn fra trosbevegelsen, i en kommentar til at Søkelys har lagt ut lydklipp som dokumenterer at Livets Ord og Ulf Ekman går god for denne omstridte læren som blir forkynt av en rekke kjente og velrenommerte forkynnere innen trosbevegelsen.

I 1991 gikk det Livets Ord eide "Magazinet" til sterke og hatske angrep på Andersen fordi han kritiserte trosbevegelsen og hevdet at bevegelsen var en sekt som forkynte at alle mennesker er guder.  I Magazinet nr. 1 1991 forsøker bladets norske redaktør, å sverte og latterliggjøre Andersen fordi han hevdet at trosbevegelsen forfektet nettopp dette lærepunktet. I denne utgaven av bladet benektet Magazinet at trosbevegelsen forkynner at mennesket er guder.

"Dette gjør han på tross av at han åpenbart vet at han lyver", sier Andersen videre. "Det er trist og sjokkerende at en bevegelse som kaller seg kristen er villige til å ta i bruk  løgner", sier Andersen, som i følge Ulf Ekmans Magazinet er en del av en antikristelig foreteelse/konspirasjon som aktivt arbeider for å frata gjenfødte mennesker deres tro på Jesus. (Magazinet nr. 1.91 s.18)
 

Livets Ord 2009: Vi tror ikke at "vi er gudar"

                                      Tekst : Daniel Eide
 


Kommentar

"Ikke bare ekstremistenes lære!"

"De skandinaviske framgangsteologene farer med løgn og fusk når de av "pragmatiske grunner" sier at trosbevegelsen ikke forfekter læren om at alle er guder.  - Et av kjennetegnene på trosbevegelsen og de kristne sentra  har alltid vært deres praktisering av doble budskap. - At man sier forskjellige ting, om samme sak, - til forskjellige mennesker!"
Dette skriver Kjell Andersen i denne artikkelen. Andersen som selv har bakgrunn fra norsk trosbevegelse hevder at han kan dokumentere trosbevegelsens diabolske dobbeltspill!
Den ekstreme og ubibelske "Vi er guder læren" blir ikke bare forkynt av en ekstrem og liten minoritet, men også blant de store og velrenommerte predikanter og bibellærere i tros og pinsebevegelsen. Det omstridte lærepunktet som har sin rot i Slangens løgn til Eva i Bibelens syndefallsberetning  (1.Mosebok 3,4-5)  blir proklamert av store personligheter som Kenneth E Hagin , Ulf Ekman og Essek William Kenyon! Også navn som Kenneth Copeland, Price, C Capps og Earl Paulk har gjentatte ganger tatt til orde for at mennesker er guder!

Nedenfor følger flere sitater fra en rekke av tros og pinsebevegelsens bibellærere.

"Og Slangen sa: Dere skal slett ikke dø…..og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt!"

Kenneth E. Hagin
Når vi snakker om at en synder er i åndelig død, mener vi ikke at hans ånd ikke eksisterer. Hans ånd eksisterer, og vil eksistere for evig, fordi den delen av et menneske, enten han er frelst eller ufrelst, -er lik Gud!
Mennesket er en evig ånd. (Sitat fra Navnet Jesus. Side 26 Logos forlag)
"Mennesket er i  samme kategori som Gud. For både du og Gud er Ånd!"
(Sitat fra "Mennesket i tre dimensjoner, side 8.  Livets Ord forlag)

Ulf Ekman
Som gjenfødt menneske er du gjenskapt i ditt indre menneske, slik at du i ånden er lik Gud selv!"   (Kraften i deg som en ny skapning. Side 7. Livets Ord Forlag)
"Du er en ånd. Gud selv er ånd!  Du er en ånd, har en sjel og bor i en kropp. Disse tre delene gjør deg treenig. Gud er treenig,  og du er en gudeskapning!!"  (Du kan høre hva Gud sier. Side 5. Livets Ord forlag)

Kenneth Copeland

"Det er ikke så at du har en Gud som bor i deg. Du er en Gud!"
(The force of love. Tape BCC -56)

Charles Capps
"Jesus sa: Dere er guder. Med andre ord så var Adam denne verdens Gud.
Mennesket er Gud over verden!"   (Brev til Dave Hunt 1983)

Fredric Price
Gud gjorde mennesket til Gud. En Gud  under Gud!  (Faith. Side 34)

Robert Tilton
"Du er en skapning av Guds slag. Det var meningen at vi skulle være Gud i verden. Vi er ment til å være Gud!"
(Gods law of success. Side 170)

John Lake
"Mennesket er ikke en skapning som er skilt fra Gud. Mennesket  er en del av Gud! Gud vil at vi skal være Guder!"
(Sermons. Side 20 -21)

Earl Paulk
"Akkurat som hunder føder valper og katter føder kattunger,  så føder Gud småguder!  Vi kan ikke representere Guds rike før vi forstår, erkjenner og handler som om vi er Guder!"
(Satan unmasked. Side 96-97)

Essek William Kenyon
"Mennesket befinner seg i Guds klasse av natur!"  "Mennesket har fått del i Guds natur og substans!" Og Guds natur er innplantet i mennesket!"  Dette er kristendommens genius!
Den troende  er like mye en del av Gud som Jesus var en del av Gud!"
"Vi er like mye en del av Jesus som Han og Faderen er deler av hverandre!"   "Vi og Jesus er av samme substans, og den troende er like mye  en inkarnasjon som Jesus!"
"Vi har faktisk tatt Jesu plass og vi har samme liv i oss som Jesus hadde, og den samme Gudenatur er innplantet i oss."
"Vi er av samme klasse som Jesus, og nå er vi virkelig blitt Faderens sønner, slik Jesus va!"   "Vi er like rettferdige (i oss selv) som den førstefødte Kristus."
Altså er du og jeg hos Kenyon blitt lik Gud selv… En Gud!!"  (Sitater fra følgende bøker av Kenyon som selges i bokhandelen til Oslo Kristne Senter.
1. Two kind of Knowledge. 2. The hidden man. 3. The Father and his sons. 3.New Creation in Christ.

 

Hør Lydklippene fra Livets Ord

Lydklipp 1     Lydklipp 2   Lydklipp 3

 
Sist oppdatert: 27.07.08